Bereikbaarheid

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van Harderwijk voor autoverkeer flink verbeterd. Helaas is de bereikbaarheid per trein eerder verslechterd. Nu de plannen voor het Randstadspoor naar de lange baan zijn verschoven, zet de PvdA opnieuw in op de status van Harderwijk als Intercitystation. Mocht de huidige locatie niet voldoen, dan willen wij nader onderzoek naar de mogelijkheid voor een tweede stationslocatie. Het reguliere openbaar vervoer kan gedeeltelijk het Wmo-vervoer vervangen. Waarbij voorop blijft staan dat iedereen met een beperking kan blijven reizen. Mogelijk kan een vereniging van vrijwilligers vanuit de welzijnsinstellingen speciaal Wmo-vervoer op zich nemen. In goed overleg met de provincie, willen wij busverbindingen over een langere afstand verbeteren. Met name de verbinding met Apeldoorn ’s avonds en in het weekend. De ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad acht de PvdA Harderwijk gunstig voor de werkgelegenheid. Geluidsniveaus en andere milieuaspecten blijven onze aandacht houden.

Ons standpunt

Het station, de ringweg en de A28 vormen de belangrijkste verbindingen van Harderwijk met de regio en de rest van het land. Een goede ontsluiting van de wijken en de gemeente als geheel, maakt Harderwijk aantrekkelijk voor inwoners, forensen en bedrijven.

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van Harderwijk voor autoverkeer flink verbeterd. Helaas is de bereikbaarheid per trein eerder verslechterd. De plannen voor het Randstadspoor leken hoopvol voor de treinverbinding tussen Harderwijk en de Randstad. Nu deze plannen naar de lange baan zijn verschoven, zet de PvdA Harderwijk opnieuw in op de status van Harderwijk als Intercitystation. Met oog voor de zorgen over milieuvervuiling en geluidsoverlast. Mocht de huidige locatie niet voldoen, dan willen wij nader onderzoek naar de mogelijkheid voor een tweede stationslocatie.

Buslijnen die een langere afstand overbruggen, hebben eveneens onze aandacht. Omdat de provincie de verantwoordelijk heeft voor deze lijnen, willen wij in goed overleg de busverbindingen verbeteren. Met name de verbinding met Apeldoorn ’s avonds en in het weekend.

De ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad acht de PvdA Harderwijk gunstig voor de werkgelegenheid. Geluidsniveaus en andere milieuaspecten blijven onze aandacht houden.

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking is duidelijk beter geworden. Daarmee kan het reguliere openbaar vervoer gedeeltelijk het Wmo-vervoer vervangen. Waarbij voorop blijft staan dat iedereen met een beperking kan blijven reizen. Normaal waar dat kan, speciaal waar dat moet. Daarnaast wil de PvdA Harderwijk bekijken of het mogelijk is om vanuit de welzijnsinstellingen een vereniging van vrijwilligers op te zetten die een ander gedeelte van het Wmo-vervoer op zich kan nemen.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Harderwijk als Intercitystation voor treinen richting Amersfoort/Utrecht en Zwolle en verder.
  • Goede busverbindingen over langere afstanden. Met name voor de buslijn van en naar Apeldoorn in de avonduren en de weekenden.
  • Een uitstekende toegankelijkheid voor stadsbussen, ook voor rolstoelen en kinderwagens.
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer voor Wmo-vervoer.
  • De Regiotaxi en de belbus inzetten als aanvulling op het openbaar vervoer.
  • In nauw overleg met de gemeenten in Flevoland optrekken om de ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad op de voet te volgen. Met het oog op de belangen van Harderwijk, de werkgelegenheid en de infrastructuur.
Nieuwsberichten over Bereikbaarheid

Parkeerprobleem mindervaliden opgelost

door Wilco Bos op 4 juli 2016

De afgelopen maanden leverde het ontbreken van parkeerplaatsen voor mindervaliden bij het Station in Harderwijk flink wat discussie op in de raad. De wethouder gaf aan dat er wel plekken waren, maar deze lagen niet op het P&R terrein en waren daardoor onvindbaar. De gemeenteraad kwam eerst niet tot een besluit over het maken van

lees verder »

PvdA wil veilige woonerven

door Wilco Bos op 20 april 2016

Op woonerven in Harderwijk wordt regelmatig te hard gereden. De toename van 30 kilometer zones, en intensieve campagnes hiervoor, hebben gezorgd voor onduidelijkheid bij automobilisten. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De PvdA dringt daarom aan op het aanpassen van de verkeersborden.

lees verder »

PvdA vraagt aandacht voor uitstoot

door Wilco Bos op 4 maart 2016

Met het plaatsen van een verkeersbord langs de A28 vraagt de PvdA aandacht voor de uitstoot van fijnstof. Onlangs is de snelheid op dit traject verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Aangezien een aantal Harderwijkse wijken direct naast de snelweg liggen, heeft dit gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. De gemeente Harderwijk

lees verder »

PvdA pleit voor snelheidsverlaging A28

6 november 2015

In de commissie Ruimte van afgelopen donderdag heeft PvdA raadslid mondelinge vragen gesteld aan het college. Aanleiding is de voorgenomen snelheidsverhoging op de A28 in 2016 naar 130 km/u. De vragen luidden als volgt: Minister Schultz van Haegen heeft vandaag laten weten dat de snelheid op verschillende snelwegen wordt verhoogd van 120 naar 130 kilometer.

lees verder »

Samen optrekken voor intercitystop

door Wilco Bos op 28 februari 2015

“Samen zorgen we ervoor dat Harderwijk een intercitystation wordt”, aldus Peter Kerris, lijsttrekker van PvdA Gelderland. Samen met PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland en oud-wethouder en kandidaat statenlid Laurens de Kleine toverde hij station Harderwijk symbolisch om in een Intercitystation. Het blijft echter niet bij een bord. Zowel de Harderwijkse als de Gelderse PvdA wil

lees verder »

PvdA Gelderland zet zich in voor intercitystation

door Wilco Bos op 23 februari 2015
Foto Wikimedia commons

“Harderwijk verdient een intercitystation”, aldus Peter Kerris, lijsttrekker van PvdA Gelderland, “niet alleen op basis van het aantal instappers, maar ook omdat Harderwijk belangrijk is voor de economie op de Noord-West Veluwe”. Om dit kracht bij te zetten zal Peter Kerris samen met PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland en oud-wethouder en kandidaat statenlid Laurens de

lees verder »

PvdA wil einde aan onveilige situatie Stadsweiden

27 november 2014

De verkeerssituatie rond het parkeerterrein bij winkelcentrum Stadsweiden zorgt al jaren voor problemen. Nu het winkelcentrum in 2015 wordt verbouwd, is ook aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de directe omgeving. De onveilige situaties doen zich echter met name voor op het parkeerveld aan de overzijde van de Achterste Wei. Dit parkeerveld is

lees verder »