Cultuur

Een bloeiend cultureel leven houdt de stad aantrekkelijk en bruisend. De PvdA streeft naar culturele voorzieningen die actueel en vooruitstrevend een scherp oog houden op de (digitale) toekomst. De sector is zich volop aan het moderniseren. De PvdA moedigt dit proces aan en spant zich daarom in om nieuwe bezuinigingen op cultuur te vermijden. Wij willen culturele creativiteit en diversiteit bevorderen door ruimte te bieden aan broedplaatsen voor creatieve industrie. Zodra het financieel mogelijk is willen we het Klooster(plein) ombouwen tot autovrij (cultuur)plein. De PvdA is voorstander van de bouw van een multifunctioneel centrum in het Waterfront, waarin een ‘Theater aan het Water’ een belangrijke functie krijgt. Dit centrum geeft een duidelijke meerwaarde aan het Waterfront voor de inwoners van de brede regio en voor bezoekers van ver daarbuiten. Harderwijk en Hierden herbergen een schat aan cultuurhistorisch erfgoed. De PvdA Harderwijk wil zich blijven inzetten voor het behoud van ons erfgoed.

Ons standpunt

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de Harderwijkse samenleving. Nu instellingen, organisaties en kunstenaars zich steeds verder ontpoppen als culturele ondernemers, bereiken zij nieuwe publieksgroepen en weten zij nieuwe middelen aan te boren. Voor de PvdA Harderwijk is een sterke culturele infrastructuur de basis om zoveel mogelijk inwoners en bezoekers te laten genieten van (amateur)kunst, cultuureducatie, cultuurhistorie en een gevarieerd programma van de diverse podia.

Een bloeiend cultureel leven houdt de stad aantrekkelijk en bruisend. Voor potentiële kopers van een woning, bijvoorbeeld in het Waterfront en nieuwe ondernemers is een veelzijdig cultureel aanbod een overweging om zich hier te vestigen. De PvdA Harderwijk is dan ook voorstander van de bouw van een multifunctioneel centrum, waarin een ‘Theater aan het Water’ een belangrijke functie krijgt. Dit centrum geeft een duidelijke meerwaarde aan het Waterfront voor de inwoners van de brede regio en voor bezoekers van ver daarbuiten.

De PvdA Harderwijk streeft naar culturele voorzieningen die actueel en vooruitstrevend een scherp oog houden op de (digitale) toekomst. De sector is zich volop aan het moderniseren. De PvdA Harderwijk moedigt dit proces aan en spant zich daarom in om nieuwe bezuinigingen op cultuur te vermijden.

Harderwijk heeft niet alleen het Dolfinarium als trekpleister, maar heeft ook een schat aan cultuurhistorisch erfgoed, zowel in Harderwijk als in Hierden. Samen met organisaties die actief zijn op het gebied van cultuurhistorie, wil de PvdA Harderwijk zich blijven inzetten voor het behoud van ons erfgoed.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Culturele voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Cultureel ondernemerschap verder stimuleren. Omdat hiermee nieuwe creativiteit hand in hand gaat met economische winstkansen.
  • Een stevige samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs, gericht op moderne communicatiemiddelen. Samen met een grotere samenwerking tussen het onderwijs en andere culturele organisaties.
  • Goed muziekonderwijs, waarvoor ook het basisonderwijs, de Popschool Harderwijk en Cultuurkust/Het Klooster gezamenlijk verantwoordelijk zijn.
  • Het Jeugdcultuurfonds inschakelen om kinderen van gezinnen met de laagste inkomens beter gebruik te laten maken van het culturele aanbod.
  • Culturele creativiteit en diversiteit bevorderen door ruimte te bieden aan broedplaatsen voor creatieve industrie.
  • Initiatieven en bestaande evenementen met een multicultureel karakter ondersteunen.
  • De mogelijkheden onderzoeken voor een zogeheten ‘stadslaboratorium’ voor het smeden van innovatieve culturele experimenten.
  • Zodra het financieel mogelijk is, het Klooster(plein) ombouwen tot autovrij (cultuur)plein met grote meerwaarde voor het toerisme in de stad en voor culturele evenementen.
Nieuwsberichten over Cultuur

Harderwijk verdient een volwaardig binnenpodium!

door Wilco Bos op 24 augustus 2017

Op dit moment vindt in de raad een uitgebreid debat plaats over de cultuurplannen van Harderwijk. Gaat Harderwijk voor de verbouwing van het huidige theater, of voor een nieuw, kleiner en duurder theater in de binnenstad, op de plaats van de huidige bibliotheek? En wat vindt Harderwijk van de plannen voor een binnen- en buitenprogrammering

lees verder »

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

College wil theater Harderwijk sluiten

door Wilco Bos op 17 december 2016

Nadat wethouder van Noort jarenlang in de gemeenteraad zorgvuldig om het onderwerp heen bleef draaien, is er nu eindelijk duidelijkheid. Het college wil het theater sluiten, ten gunste van een cultuurplan van SAP-connectie. PvdA Harderwijk is verbijsterd over deze uitkomst. Eerder dit jaar nam een overgrote meerderheid van de raad nog een motie aan, waarin

lees verder »

PvdA wil Stad als Podium met behoud Theater

18 februari 2016

Vanavond debatteert de Harderwijkse gemeenteraad over de Stad als Podium, inclusief een toereikend binnenpodium. De PvdA vindt het concept prachtig, maar is tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om dit te realiseren binnen de huidige randvoorwaarden. Hierbinnen dwingt het college de raad te kiezen tussen een goed theater of het uitwerken van Stad

lees verder »

Stadhuis voor de stad!

door Zehra Sariaslan op 11 september 2015

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat het oude Stadhuis op de markt weer gaat leven en dat het gebouw een plek wordt voor alle Harderwijkers. Cultuurkust heeft goede plannen, die hierbij aansluiten, daarom ziet de PvdA Cultuurkust graag als nieuwe gebruiker van het monumentale pand. “Dit is een unieke kans om het

lees verder »

College negeert gemeenteraad bij ‘Stad als Podium’

2 januari 2015

Harderwijk, 2 januari 2014 – In december kwam de gemeente Harderwijk met een persbericht, getiteld “Gemeente ontwikkelt concept: ‘Stad als Podium’”. In dit persbericht komt de volgende zinsnede voor: “De raad had zich reeds eerder uitgesproken voor het concept ‘Stad als Podium’”. Hoewel deze zin na rectificatie verdwenen is, vinden de PvdA, D66 en Gemeentebelang

lees verder »

Mondelinge vragen over theater

door Graddy Sondern op 18 september 2014

Tijdens de raadsvergadering van 18 september heeft fractievoorzitter Graddy Sondern vragen gesteld aan het college over de situatie rond het theater in het Waterfront. Hieronder haar volledige tekst en de bijbehorende vragen. De PvdA beraadt zich nu op de antwoorden van het college. De afgelopen weken is cultuur minnend Harderwijk opgeschrikt door het bericht dat

lees verder »

Harderwijk bruist dankzij bezuinigingen

17 februari 2014
Foto Karin Huijzendveld

30 procent op cultuur bezuinigen en toch investeren in het lokale kunstklimaat. Het kan, bewijst de gemeente Harderwijk. Cultureel ondernemerschap en clustering van activiteiten compenseren de aangedraaide subsidiekraan. Maatschappelijk rendement. Minder subsidie, meer maatschappelijk rendement. Dat was het motto van de in 2012 in Harderwijk door de gemeente gestarte ‘culturele herijking’. De culturele instellingen moesten

lees verder »