Duurzaamheid

De PvdA Harderwijk pleit voor meer gebruik van natuurlijke energiebronnen. Langdurig braakliggende terreinen kunnen worden omgevormd tot parken met zonnecollectoren. Ook windmolens op ons grondgebied kunnen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Harderwijk als milieuvriendelijke stad. Op plekken in de stad waar veel fijnstof aanwezig is, willen wij een onderzoek naar de mogelijkheden van luchtzuiverende gevels. Om de hoeveelheid fijnstof te beperken, is een uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig. Samen met een oproep aan het bedrijfsleven om meer elektrische auto’s te gaan gebruiken. Het gemeentelijk wagenpark dient uitsluitend te bestaan uit milieuvriendelijke auto’s. Met het goed onderhouden van een uitstekend netwerk van fietspaden, kan Harderwijk zich onderscheiden als aantrekkelijke fietsstad. Daar horen in en rondom de binnenstad voldoende fietsrekken en andere stallingmogelijkheden bij.

Ons standpunt

De PvdA Harderwijk pleit voor meer gebruik van natuurlijke energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Meer en meer woningen, openbare gebouwen, kantoren en andere bedrijfspanden worden voorzien van zonnepanelen. Langdurig braakliggende terreinen kunnen worden omgevormd tot parken met zonnecollectoren. Ook windmolens op Harderwijks grondgebied kunnen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Harderwijk als milieuvriendelijke stad.

Voornamelijk op plekken in de stad waar veel fijnstof aanwezig is, willen wij een onderzoek naar de mogelijkheden van luchtzuiverende gevels. Om de hoeveelheid fijnstof te beperken, is een uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig. Samen met een oproep aan het bedrijfsleven om meer elektrische auto’s te gaan gebruiken. De gemeentelijke organisatie heeft hier een voorbeeldfunctie. Het gemeentelijk wagenpark dient uitsluitend te bestaan uit milieuvriendelijke auto’s.

De PvdA Harderwijk maakt zich sterk voor het bevorderen van het fietsverkeer. In en rondom de binnenstad dienen er voldoende fietsrekken en andere stallingsmogelijkheden voor fietsen te zijn. Daar hoort een optimaal gebruik van de fietsenstalling aan de Academiestraat bij. Om te bereiken dat leerlingen – al of niet begeleid door ouders – op de fiets naar school gaan, wil de PvdA Harderwijk samen met het onderwijs een plan opstellen. Met het goed onderhouden van een uitstekend netwerk van fietspaden, kan Harderwijk zich onderscheiden als aantrekkelijke fietsstad.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Meer zonnepanelen op woningen, kantoren, bedrijfspanden en openbare gebouwen.
  • Duurzaam gebruik van energie, bijvoorbeeld door het gebruik van led-verlichting en warmte- en koudeopslag.
  • Langdurig braakliggende terreinen omvormen tot parken met zonnecollectoren en/of windmolens, of inzetten voor duurzame landbouw, bijvoorbeeld voor de papierindustrie.
  • Een onderzoek naar groene gevels op plekken met veel fijnstof.
  • Een gemeentelijk elektrisch wagenpark en stimuleren dat bedrijven meer gebruik maken van elektrische auto’s.
  • Door het aanleggen van oplaadpunten het gebruik van elektrische auto’s en scooters stimuleren.
  • Samen met het de onderwijsinstellingen een plan opstellen om te bevorderen dat leerlingen op de fiets naar school gaan.
  • Het fietsverkeer bevorderen door het verder versterken van het (snel)fietspadennetwerk, ook voor woon-werkverkeer.
  • Blijvende aandacht vragen voor geluidsoverlast bij uitbreiding vliegveld Lelystad.
Nieuwsberichten over Duurzaamheid

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »