Economie

Voor elke vorm van bedrijvigheid juichen wij het toe dat de gemeente de ondernemers vrijheid geeft om hun ideeën waar te maken. Wij willen innovaties en experimenten honoreren met een ‘aanmoedigingsbudget’. Als het aan de PvdA ligt, krijgen sociale ondernemingen gunstige voorwaarden om zich in Harderwijk te vestigen. Ook ziet de PvdA Harderwijk het belang in van ‘wijkeconomie’. Steeds meer mensen werken en ondernemen thuis of vanuit de woning. Bestemmingsplannen mogen deze ontwikkeling niet in de weg staan. Evenmin voor persoonlijke initiatieven om mantelzorg en werk aan huis te combineren. Wij willen een plan van aanpak waarin de gemeente, ondernemers en eigenaren samen de verantwoordelijkheid nemen om de aantrekkingskracht van de binnenstad te behouden. De weekmarkt – de grootste winkel van de stad – moet uitgroeien tot de meest aantrekkelijke markt in de regio. Veel hectaren bedrijventerrein staan leeg. De PvdA is voorstander van een ander gebruik van deze gronden. Een deel van bedrijventerrein Lorentz 3 kan omgevormd worden tot een ‘webomgeving’. Landelijke ketens van webwinkels zijn er onder meer voor een distributiepunt welkom. Ook kunnen we Lorentz 3 bestemmen voor (tijdelijke) opwekking van zonne-energie of andere vormen van duurzame energie.

Ons standpunt

De lokale economie is onze banenmotor. De PvdA Harderwijk ziet groeimogelijkheden in de techniek, de zorg, de horeca en in de sector toerisme/recreatie. In deze branches kunnen veel mensen – al dan niet seizoensgebonden – werk vinden. Voor elke vorm van bedrijvigheid juichen wij het toe dat de gemeente de ondernemers vrijheid geeft om hun ideeën waar te maken. De lokale economie heeft voortdurend vernieuwing nodig. Wij willen innovaties en experimenten honoreren met een ‘aanmoedigingsbudget’.

De leegstand in de binnenstad van Harderwijk baart ons zorgen. Er is durf voor nodig om een andere invulling te geven aan lege winkelpanden. Wij willen een plan van aanpak waarin de gemeente, ondernemers en eigenaren samen de verantwoordelijkheid nemen om de aantrekkingskracht van het winkel- en uitgaansgebied te behouden. Dit plan biedt mogelijkheden om de bestemming van winkels om te vormen naar creatieve en ambachtelijke functies. Ook een beperkte zondagsopenstelling biedt kansen voor de binnenstad, waarbij de PvdA Harderwijk vooral de meerwaarde voor de kleine ondernemer erg belangrijk vindt.

De jeugd in Harderwijk tot 18 jaar heeft door de alcoholmaatregel (pas vanaf 18 jaar alcohol) niet of nauwelijks toegang tot de horeca. Wij willen samen met jongeren, de lokale horeca, Horeca Nederland afdeling Harderwijk en het jongerenwerk afspraken maken, waardoor het uitgaan voor de groep van 16 tot 18 jaar mogelijk blijft. Een alcoholvrij jongerencafé is voor ons een goed alternatief.

Veel hectaren bedrijventerrein staan leeg. De PvdA Harderwijk is voorstander van een ander gebruik van deze gronden. Een voorbeeld daarvan is het verpachten – tegen gereduceerd tarief – voor (biologische) landbouw, gekoppeld aan mogelijkheden voor re-integratie en de aanvoer van producten voor de voedselbank.

Wat de PvdA Harderwijk betreft kan een deel van bedrijventerrein Lorentz 3 omgevormd worden tot een ‘webomgeving’. Landelijke ketens van webwinkels zijn er onder meer voor een distributiepunt welkom. Ook kunnen we Lorentz 3 bestemmen voor (tijdelijke) opwekking van zonne-energie of andere vormen van duurzame energie. Of voor het verbouwen van gewassen voor biomassa-energie of de papierindustrie.

De PvdA Harderwijk wil sociale ondernemingen gunstige voorwaarden bieden om zich in Harderwijk te vestigen. Bij sociale ondernemingen weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan een zo hoog mogelijke winst. Een van de kenmerken van een sociale onderneming is het in dienst nemen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het oog op de uitvoering van de Participatiewet, snijdt het mes daarmee aan twee kanten.

De weekmarkt is nog steeds de grootste winkel van de stad. De PvdA Harderwijk vindt dat de weekmarkt uit moet groeien tot de meest aantrekkelijke markt in de regio. Verrassende culturele activiteiten, het accent op streekproducten en meer variatie in het aanbod zijn de sleutels om dit streven tot een succes te maken.

De PvdA Harderwijk ziet het belang in van ‘wijkeconomie’. Steeds meer mensen werken en ondernemen thuis of vanuit de woning. Bestemmingsplannen mogen deze ontwikkeling niet in de weg staan. Evenmin voor persoonlijke initiatieven om mantelzorg en werk aan huis te combineren.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, waarbij arbeidsplaatsen belangrijker zijn dan winst op grondverkoop.
  • Alternatieve mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande gronden op bedrijventerreinen. Met voorrang voor creatieve initiatieven en kansen voor re-integratie.
  • Lorentz 3 geschikt maken voor vestiging van (distributiepunten van) landelijke webwinkels.
  • Mogelijkheden onderzoeken voor het verbouwen van grondstoffen voor duurzame energie en het realiseren van een park voor zonne-energie.
  • Gunstige voorwaarden voor sociale ondernemingen die kansen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Openstelling van winkels op zondag.
  • Leegstaande winkelpanden een nieuwe (eventueel tijdelijke) functie geven, met ruimte voor creatieve ontwikkelingen. Winkelpanden die langer dan een half jaar leegstaan mogelijkheden geven voor tijdelijk andere gebruik.
  • De weekmarkt uit laten groeien tot de meest aantrekkelijke markt van de regio.
  • Een strategie ontwikkelen om de bouwsector te stimuleren.
  • Zich sterk blijven maken voor de ontwikkeling van het Waterfront, met een multifunctionele accommodatie (theater, bioscoop, hotel, congrescentrum) als publiekstrekker.
Nieuwsberichten over Economie

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

PvdA stelt vragen over Stadslab

door Laurens de Kleine op 25 mei 2016

Het Harderwijker Stadslab heeft na anderhalf jaar de handdoek in de ring gegooid. Deze organisatie zou studenten en ondernemers in de regio met elkaar moeten verbinden, maar wist onvoldoende succes te boeken. Financiële steun vanuit het bedrijfsleven bleef uit. Het Stadslab heeft in de afgelopen jaren wel forse steun vanuit de gemeente ontvangen. De PvdA

lees verder »

Kadernota

door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken. Voorzitter, Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota.

lees verder »

De toekomst van de binnenstad

door Jan Albert Kram op 30 maart 2015

Harderwijk 25 maart 2015 – “Winkelen in de binnenstad van Harderwijk?, nu en in de toekomst”, dat was het thema van een bijeenkomst van de PvdA op woensdag 25 maart. Samen met toonaangevende sprekers als hoogleraar Retail Marketing Laurens Sloot, Adviseur Mischa Teensma en Ondernemer Diana Jansen wil de PvdA problemen en kansen voor de

lees verder »

De toekomst van de binnenstad

door Jan Albert Kram op 14 maart 2015

“Winkelen in de binnenstad van Harderwijk?, nu en in de toekomst”, dat is het thema van een bijeenkomst van de PvdA op woensdag 25 maart aanstaande. Samen met toonaangevende sprekers als hoogleraar Retail Marketing Laurens Sloot, Adviseur Mischa Teensma en Ondernemer Diana Jansen wil de PvdA problemen en kansen voor de binnenstad van Harderwijk bekijken.

lees verder »

Koopzondag

door Graddy Sondern op 25 april 2014

Op donderdag 24 april debatteerde de gemeenteraad van Harderwijk voor de zoveelste keer over de koopzondag. Hieronder vindt u integraal de spreektekst van onze fractievoorzitter Graddy Sondern. “Alweer koopzondagdebat, maar eigenlijk is het geen debat meer. En waarom? Omdat de christelijke partijen een zetel meer hebben in de raad. In de ogen van de PvdA

lees verder »

Maatwerk voor paracommerciële organisaties

31 maart 2014

Voor de verkiezingen is in de gemeenteraad uitgebreid debat gevoerd over de nieuwe paracommerciële verordening. Met name de schenktijden van alcohol voor paracommerciële organisaties riepen veel discussie op. Onder paracommerciële organisaties vallen bijvoorbeeld sportverenigingen, maar ook culturele instellingen als het stadsmuseum. Tijdens het debat werd duidelijk dat het tijdslot van 14:00 tot tot 24:00 voor

lees verder »

Jeugdwerkloosheid is topprioriteit

1 maart 2014

PvdA Harderwijk wil de jeugdwerkloosheid aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren. De partij doet daarom voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer

lees verder »