Inkomen

De PvdA zet frontaal de aanval in tegen armoede en uitsluiting. Wij pleiten ervoor om het bestaande minimabeleid uit te breiden. Inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum moeten in aanmerking komen voor de diverse financiële regelingen. Nu geldt een grens van 110 procent. De bestaande regeling voor kinderen om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten, willen we uitbreiden met schoolactiviteiten. Wie echt niet kan werken, moet op ondersteuning kunnen rekenen. Het is terecht dat de samenleving daar iets voor terugvraagt. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen een tegenprestatie leveren die binnen hun mogelijkheden past. De PvdA wil één laagdrempelige lokale voordeur voor alle vormen van ondersteuning. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om begeleiding naar werk, zorg of een uitkering.

Ons standpunt

De PvdA Harderwijk zet frontaal de aanval in tegen armoede en uitsluiting. Zeker omdat we tot de welvarendste landen van de wereld behoren, vinden we het onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien.

Wij pleiten ervoor om het bestaande minimabeleid uit te breiden. Inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum moeten in aanmerking komen voor de diverse financiële regelingen. Nu geldt een grens van 110 procent. Het minimabeleid zal verder aangepast moeten worden, als blijkt dat een stapeling van landelijke maatregelen de positie van minima verder verslechtert.

Het vinden van betaald werk is niet voor iedereen weggelegd. Ondanks alle inspanningen, is er altijd een groep mensen (tijdelijk) aangewezen op bijvoorbeeld een WW- of bijstandsuitkering. Wie echt niet kan werken, moet op deze ondersteuning kunnen rekenen. De PvdA Harderwijk vindt het terecht dat de samenleving daar iets voor terugvraagt. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen een tegenprestatie leveren die binnen hun mogelijkheden past. Deze tegenprestatie is in de ogen van de PvdA Harderwijk bedoeld om de afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving te verkleinen. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat die werkzaamheden bestaande banen in gevaar brengen.

De PvdA Harderwijk blijft van mening dat in een welvarend land geen voedselbanken en kledingbanken zouden mogen bestaan. Maar het is de realiteit dat deze initiatieven noodzakelijke redding bieden. Zolang deze noodzaak bestaat, vindt de PvdA Harderwijk dat de gemeente deze organisaties waar nodig moet ondersteunen.

Fraude ondermijnt het doel van inkomensondersteuning en zet de solidariteit onder druk. Daarom zijn wij voorstander van effectieve opsporing, bestrijding van fraude en gepaste straffen. Fraude gaat ten koste van mensen die wel ondersteuning nodig hebben en moet keihard worden aangepakt. Regelmatige controles moeten waarborgen dat het beschikbare geld ten goede komt aan de juiste mensen.

De PvdA Harderwijk wil één laagdrempelige lokale voordeur voor alle vormen van ondersteuning die nu en straks via de gemeente geleverd worden. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om begeleiding naar werk, zorg of een uitkering. Achter de voordeur kan vervolgens regionaal worden samengewerkt.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Armoede bestrijden en voorkomen door begeleiding naar werk, met een aanpak die uitgaat van de kracht van de eigen mogelijkheden.
  • De grens om in aanmerking te komen voor regelingen (waaronder het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid) voor minima verhogen van 110% naar 120% van het wettelijk minimuminkomen.
  • De bestaande regeling voor kinderen om mee te kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten uitbreiden met schoolactiviteiten.
  • Fraudebestrijding hoog op de actielijst van de Sociale Dienst.
  • Met woningcorporaties, energiebedrijven en deurwaarders stevige afspraken maken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen.
  • Schuldhulpverlening zodanig organiseren dat mensen met schulden hun zaken snel weer op orde hebben.
  • Bijzondere aandacht voor kleine ondernemers met een laag inkomen en schulden.
  • Eén loket voor zorg, werk en inkomensondersteuning.
Nieuwsberichten over Inkomen

Harderwijkpas

door Wilco Bos op 12 augustus 2017

We doen in Harderwijk te weinig voor de minima. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente. Ook de landelijke politiek maakt het erg lastig om plaatselijk iets extra’s te kunnen doen. Toch moet je zoeken naar manieren om iets te doen. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Iedereen heeft

lees verder »

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

De schaamte voorbij

19 mei 2017

“Armoede heb je aan jezelf te danken.” Dat is een harde, beschuldigende uitspraak. Zo gemakkelijk gezegd en het pleit je meteen vrij om niet verder na te denken over wat armoede werkelijk betekent voor mensen die onder de armoede grens leven maar vooral wat armoede met je doet.

lees verder »

PvdA maakt brochure minimaregelingen

door Doris Goosen op 20 februari 2017

De PvdA werkgroep Armoede heeft een brochure gemaakt, waarin alle landelijke en lokale regelingen uitgelegd staan, waar minima een beroep op kunnen doen. Uit een thema-avond, georganiseerd door de werkgroep armoede van de PvdA Noordwest Veluwe bleek namelijk dat deze regelingen vaak onbekend zijn. Deze brochure is afgelopen vrijdag door raadslid Laurens de Kleine uitgereikt

lees verder »

Column: Geld zat, maar niet voor minima

door Wilco Bos op 28 juli 2016

De gemeente Harderwijk heeft een miljoenen overschot. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk geld over, en niet een beetje. Nu zou je denken: dat is mooi, dan kunnen we eindelijk eens wat doen voor mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis. Voor mensen voor wie het eigen risico al te veel is,

lees verder »

Ik ben boos

door Graddy Sondern op 13 juni 2016

Vanmorgen werd ik ontzettend boos. En nee, dat lag niet aan het feit dat de koffie op was, (Ook een reden om flink chagrijnig te worden overigens, maar gelukkig vond ik nog wat instantkoffie).  Het lag aan het nieuws. Meestal laat ik ’s morgens het wereldleed redelijk stoïcijns van mij afglijden. Ik moet tenslotte nog

lees verder »

PvdA organiseert thema avond Armoede

2 februari 2016

Op maandagavond 15 februari organiseert de PvdA Harderwijk een thema-avond over armoede. De informatieve bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek van Harderwijk en begint om 20.00 uur. Deze thema-avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Tweede Kamerlid Keklik Demir-Yücel (PvdA woordvoerder armoedebeleid) gaat met de inwoners van Harderwijk in gesprek over prikkelende stellingen. De uitkomsten

lees verder »

Gedrag Alliander aanpakken!

door Graddy Sondern op 19 augustus 2015

PvdA Harderwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over het laakbare gedrag van netbeheerder Alliander. Naast de topbestuurders krijgen maar liefst 14 medewerkers een inkomen boven de Wet Normering Topinkomens.  Collega  netbeheerders houden zich wél aan de wet. Die hoge beloningen zijn dus helemaal niet nodig om goede bestuurders en medewerkers aan te trekken. PvdA Harderwijk vindt

lees verder »

Kadernota

door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken. Voorzitter, Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota.

lees verder »

Bij structureel werk een vast contract

door Laurens de Kleine op 10 juni 2015

Onlangs berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct

lees verder »