Wilco Bos

Fractieopvolger
Ruimte

Wilco Bos is fractieopvolger in de PvdA fractie. Daarvoor was hij onder andere actief als afdelingsvoorzitter en in de steunfractie van de PvdA Harderwijk. Ook heeft hij zich enkele jaren ingezet als voorzitter van de Jonge Socialisten van de PvdA Utrecht en coördinator openbaar vervoerbeleid bij de Landelijke Studenten Vakbond.

In het dagelijks leven is hij openbaar vervoerspecialist en werkzaam als senior adviseur en projectleider bij Royal HaskoningDHV, een internationaal advies- en ingenieursbureau.

In de raad gaat Wilco zich sterk maken voor een intercitystation, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen, meer aandacht voor verkeersveiligheid en vitale vakantieparken.

Harderwijkse politiek: Doe mee!

door Wilco Bos op 19 maart 2017

Het duurt nog maar een jaar, en dan zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen. Alle schijnwerpers stonden de afgelopen maanden op de landelijke politici, die volop aan het campagnevoeren waren. Door al die aandacht zou je bijna vergeten dat er heel veel lokaal beslist wordt.

lees verder »

College wil theater Harderwijk sluiten

door Wilco Bos op 17 december 2016

Nadat wethouder van Noort jarenlang in de gemeenteraad zorgvuldig om het onderwerp heen bleef draaien, is er nu eindelijk duidelijkheid. Het college wil het theater sluiten, ten gunste van een cultuurplan van SAP-connectie. PvdA Harderwijk is verbijsterd over deze uitkomst. Eerder dit jaar nam een overgrote meerderheid van de raad nog een motie aan, waarin

lees verder »

Parkeren, gratis of niet?

door Wilco Bos op 29 oktober 2016

Afgelopen donderdag was er weer een leuke raadsvergadering met flink wat onderwerpen. Zo werd er besloten om geen tweede fietsbrug over de A28 aan te leggen, flink gedebatteerd over een nieuwe plek voor de vishandel van Dries van de Berg en over hoe Harderwijk met windenergie omgaat. Dit laatste debat werd op een gegeven moment

lees verder »

Column: Geld zat, maar niet voor minima

door Wilco Bos op 28 juli 2016

De gemeente Harderwijk heeft een miljoenen overschot. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk geld over, en niet een beetje. Nu zou je denken: dat is mooi, dan kunnen we eindelijk eens wat doen voor mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis. Voor mensen voor wie het eigen risico al te veel is,

lees verder »

Parkeerprobleem mindervaliden opgelost

door Wilco Bos op 4 juli 2016

De afgelopen maanden leverde het ontbreken van parkeerplaatsen voor mindervaliden bij het Station in Harderwijk flink wat discussie op in de raad. De wethouder gaf aan dat er wel plekken waren, maar deze lagen niet op het P&R terrein en waren daardoor onvindbaar. De gemeenteraad kwam eerst niet tot een besluit over het maken van

lees verder »

De wenselijkheid van een basisinkomen

door Wilco Bos op 3 juni 2016

De eerste vraag die je altijd krijgt als je vertelt dat je een fan bent van een basisinkomen is altijd: “is dit niet onbetaalbaar?” Dat is helaas een vraag die ik niet ga beantwoorden in deze column. Voor mij is namelijk de belangrijkste vraag: “Is een basisinkomen wenselijk?”

lees verder »

PvdA wil veilige woonerven

door Wilco Bos op 20 april 2016

Op woonerven in Harderwijk wordt regelmatig te hard gereden. De toename van 30 kilometer zones, en intensieve campagnes hiervoor, hebben gezorgd voor onduidelijkheid bij automobilisten. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De PvdA dringt daarom aan op het aanpassen van de verkeersborden.

lees verder »

PvdA vraagt aandacht voor uitstoot

door Wilco Bos op 4 maart 2016

Met het plaatsen van een verkeersbord langs de A28 vraagt de PvdA aandacht voor de uitstoot van fijnstof. Onlangs is de snelheid op dit traject verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Aangezien een aantal Harderwijkse wijken direct naast de snelweg liggen, heeft dit gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. De gemeente Harderwijk

lees verder »

Samen optrekken voor intercitystop

door Wilco Bos op 28 februari 2015

“Samen zorgen we ervoor dat Harderwijk een intercitystation wordt”, aldus Peter Kerris, lijsttrekker van PvdA Gelderland. Samen met PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland en oud-wethouder en kandidaat statenlid Laurens de Kleine toverde hij station Harderwijk symbolisch om in een Intercitystation. Het blijft echter niet bij een bord. Zowel de Harderwijkse als de Gelderse PvdA wil

lees verder »

PvdA Gelderland zet zich in voor intercitystation

door Wilco Bos op 23 februari 2015
Foto Wikimedia commons

“Harderwijk verdient een intercitystation”, aldus Peter Kerris, lijsttrekker van PvdA Gelderland, “niet alleen op basis van het aantal instappers, maar ook omdat Harderwijk belangrijk is voor de economie op de Noord-West Veluwe”. Om dit kracht bij te zetten zal Peter Kerris samen met PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland en oud-wethouder en kandidaat statenlid Laurens de

lees verder »