Zehra Sariaslan

Raadslid
Beleid algemeen, samenleving

Zehrâ is 24 jaar en woont in Harderwijk. In het dagelijks leven is zij jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Onlangs heeft ze een speech voorgedragen aan de Verenigde Naties over vrouwenrechten en jongerenparticipatie. Daarnaast studeert ze internationaal recht aan de Universiteit Utrecht.

In de raad wilt Zehrâ een brug slaan tussen ouderen en jongeren door aandacht te geven aan jeugdwerkloosheid en werk voor 50-plussers; “De PvdA Harderwijk wil extra aandacht voor werk voor jongeren en 50-plussers. Oudere werknemers kunnen zo belangrijk zijn bij het begeleiden van jongeren en het overdragen van kennis en vakmanschap. Er moet daarom snel een actieplan komen!”.

Zehrâ wilt ook een bijdrage leveren aan het kunst en cultuur leven in Harderwijk, want kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de Harderwijkse samenleving. Een bloeiend cultureel leven houdt de stad aantrekkelijk en bruisend! Zehrâ wilt graag zien dat culturele voorzieningen voor iedereen toegankelijk worden. Daarnaast wilt Zehrâ ook een goede samenwerking tot stand brengen tussen het onderwijs en andere culturele organisaties.

Column: Maak ruim baan voor millennials en hun baby’s

door Zehra Sariaslan op 27 september 2016

Het krijgen van kinderen moet vrouwen niet langer schaden in hun economische ontwikkeling. De belangen van ouderen lijken een belangrijk verkiezingsthema te worden. ‘We zijn een vergrijsde samenleving’, zei minister Jeroen Dijsselbloem na de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag. De jeugd heeft de sleutel in handen.

lees verder »

Het is genoeg geweest

door Zehra Sariaslan op 2 juli 2016

Daar sta je dan, op het vliegveld. Onderweg naar familieleden om gezamenlijk het Suikerfeest te vieren of om wat voor een reden dan ook. En ineens vindt iemand het nodig om een gruwelijke, laffe en schandalige aanslag te plegen. En zomaar wordt je leven je ontnomen. Waar is dit voor nodig? Afgelopen week is Istanbul,

lees verder »

Column: #wel4meivoormij

door Zehra Sariaslan op 4 mei 2016

Lang heb ik nagedacht over de keuze om vandaag mee te doen aan de stille tocht op de Dam om de slachtoffers te herdenken. Als ik eerlijk moet zijn, ook ik raakte ontmoedigd door de huidige koers van het politieke klimaat en het maatschappelijk debat. Middels het 4 mei-debat is het sommigen gelukt om het

lees verder »

Onderzoek de belasting van mantelzorgers

door Zehra Sariaslan op 23 april 2016

Gemeenten doen een steeds groter beroep op mantelzorgers. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA Harderwijk daarom het college opgeroepen om de belasting van mantelzorgers te monitoren. De PvdA wil daarbij vooral oog hebben voor jonge mantelzorgers, waarbij de extra belasting betekent dat er minder tijd is voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en omgang van leeftijdsgenoten.

lees verder »

Stadhuis voor de stad!

door Zehra Sariaslan op 11 september 2015

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat het oude Stadhuis op de markt weer gaat leven en dat het gebouw een plek wordt voor alle Harderwijkers. Cultuurkust heeft goede plannen, die hierbij aansluiten, daarom ziet de PvdA Cultuurkust graag als nieuwe gebruiker van het monumentale pand. “Dit is een unieke kans om het

lees verder »

Nieuwe startersleningen in Harderwijk

door Zehra Sariaslan op 23 oktober 2014

Het Harderwijks college heeft besloten om weer eenmalig een budget voor startersleningen beschikbaar te stellen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep, haalde in juli dit jaar nog geen meerderheid, maar wethouder De Jong deed destijds wel de toezegging om te zoeken naar extra rijksgelden en hier bij de begroting op terug te komen.

lees verder »

Raad draait startersleningen de nek om

door Zehra Sariaslan op 10 juli 2014

De gemeenteraad van Harderwijk heeft helaas besloten om geen startersleningen meer te verstrekken. Een motie van de PvdA die het college opriep om het dit instrument in stand te houden, kon niet op een meerderheid rekenen. Bijzonder hierin is de rol van de ChristenUnie. Tijdens de verkiezingscampagne was deze partij een groot voorstander van startersleningen.

lees verder »

Startersleningen moeten blijven

door Zehra Sariaslan op 8 juli 2014

Het Harderwijkse potje voor startersleningen blijkt bijna leeg te zijn, en het college is niet van zins dit potje de komende jaren bij te vullen. Wethouder De Jong wil hier pas naar kijken als de eerste aflossingen binnen zijn, maar dit kan tot 3 jaar duren. De PvdA wil hier niet op wachten. PvdA Raadslid

lees verder »

Een eerlijk kinderpardon

door Zehra Sariaslan op 20 mei 2014

De burgemeester van Harderwijk, dhr. van Schaik, heeft besloten om samen met honderden andere burgemeesters te pleiten voor een eerlijk kinderpardon. Gezamenlijk hebben zij een brief gestuurd aan staatssecretaris Teeven, waarin zij pleiten voor een ruimhartiger beleid. De PvdA fractie in Harderwijk wil de burgemeester complimenteren met deze opstelling en is benieuwd of het volledige

lees verder »