23 oktober 2013, Bibliotheek Harderwijk | Bibliotheek Harderwijk

Het Rode Café met Annemieke Traag

Na de PvdA-Tweede Kamerleden Otwin van Dijk op 8 april en John Kerstens op 17 juni jongstleden is Annemieke Traag, milieugedeputeerde van de provincie Gelderland, op woensdag 23 oktober de gastspreker tijdens Het Rode Café in de bibliotheek in Harderwijk.

Milieugedeputeerde Annemieke Traag is uitgenodigd door het afdelingsbestuur van de PvdA Harderwijk/Nunspeet om te spreken over het beter benutten van de braakliggende grond van bedrijventerreinen.

Gedeputeerde dr. Annemieke Traag (D66), die naast milieubeleid, klimaat en energie ook innovatie in portefeuille heeft, gaat met de aanwezigen in gesprek aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Het publiek wordt daarbij uitgenodigd om volop mee te debatteren. Aan de orde komen onder meer actuele milieuthema’s zoals het aanleggen van zonnecollectoren-parken op braakliggende bedrijventerreinen en het zelf verbouwen van voedsel door nieuwe initiatieven zoals voedselbank-moestuintjes.

Het Rode Café op woensdag 23 oktober in de bibliotheek aan de Academiestraat in Harderwijk begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.