9 oktober 2014

College niet in debat over theater

Het college heeft in de vorige raadsvergadering aangegeven af te willen zien van een theater in het Waterfront. Als alternatief heeft het college voorgesteld het concept “stad als podium” uit te gaan werken. In de raadsvergadering van 18 september heeft de PvdA hierover vragen gesteld aan het college. Deze werden niet afdoende beantwoord. Daarnaast ontstonden de afgelopen weken nieuwe vragen. Om deze beantwoord te krijgen heeft de PvdA voor 9 oktober een debat aangevraagd. Helaas besloten de coalitiepartijen gezamenlijk om het debat niet aan te gaan.

Om toch meer duidelijkheid te krijgen hebben de PvdA, D66 en GemeenteBelang een motie ingediend om met het gereserveerde geld een gebouwd theater in stand te houden. Helaas hebben alle coalitiepartijen samen met de fractie Karayavuz tegen de motie gestemd, waarmee een theater in de toekomst in Harderwijk verder weg lijkt dan ooit. De PvdA ziet nog veel vragen onbeantwoord en beraadt zich op vervolgstappen.

De volledige tekst van de motie kunt u hier nalezen.