Door Wilco Bos op 17 december 2016

College wil theater Harderwijk sluiten

Nadat wethouder van Noort jarenlang in de gemeenteraad zorgvuldig om het onderwerp heen bleef draaien, is er nu eindelijk duidelijkheid. Het college wil het theater sluiten, ten gunste van een cultuurplan van SAP-connectie. PvdA Harderwijk is verbijsterd over deze uitkomst. Eerder dit jaar nam een overgrote meerderheid van de raad nog een motie aan, waarin opgeroepen werd om extra geld beschikbaar te stellen, om het theater in stand te houden, en ook Stad als Podium mogelijk te maken. Met dit besluit gaat het College hier lijnrecht tegenin.

Het theater Harderwijk laat met fors stijgende bezoekersaantallen en een brede programmering de laatste jaren zien dat zij voldoen aan een brede behoefte. In de nieuwe voorstellen is echter geen plaats meer voor grote theatervoorstellingen. Sterker nog: investeren in een theaterruimte komt helemaal niet voor in de plannen van SaP-connectie. Wel kijkt het College naar de mogelijkheden voor het verbouwen van de bibliotheek om daar voorstellingen mogelijk te maken. Ook hier snappen we als PvdA niets van.

Dit stokpaardje is eerder langsgekomen, maar al diverse keren afgedaan als zinloos. Het ombouwen naar een theater is simpelweg veel duurder dan het verbouwen van het huidige theater, wil je een echte theater ervaring kunnen bieden. Ook is de logistiek een nachtmerrie, door de ligging van het gebouw. Grote vrachtwagens waar theatergezelschappen gebruik van maken, kunnen hier niet komen. Al zal een deel van deze gezelschappen sowieso niet meer komen, aangezien er in de bibliotheek minder mensen passen.

Gelukkig ligt de bal nog bij de gemeenteraad. De PvdA hoopt dat de meerderheid nog steeds inziet dat bij een stad als Harderwijk een goed theater hoort. En dat je dit niet zomaar weer terugkrijgt als je het eenmaal weggegooid hebt. Wij zien graag een culturele verbreding in de vorm van Stad als Podium, maar altijd met een goed theater als basis. Harderwijk wil graag een centrumfunctie vervullen in de regio, en onderstreept dat met bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het Waterfront. Laten we dan niet onze mooiste voorzieningen gaan ontmantelen!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos