De lange adem

Door Wilco Bos op 3 november 2017

In de politiek lijkt vaak de waan van de dag te regeren. Politici reageren op krantenartikelen, dienen moties in en stellen mondelinge of schriftelijke vragen. De beantwoording volgt vaak pas als het nieuws allang geen nieuws meer is. Politici en media zijn dan al lang weer bij het volgende thema aanbeland. En toch gebeurt er achter de schermen regelmatig meer dan je denkt.

Soms heb je voor kleine of grote zaken als politicus een lange adem nodig om iets te bereiken. Het werk wat je doet is dan niet zo zichtbaar en je scoort er niet zo makkelijk mee, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Met deze column wil ik een lans breken voor die lange adem aan de hand van een concreet voorbeeld.

Ik woon zelf vlakbij het winkelcentrum Stadsweiden. Dus bij het naar school brengen van mijn kinderen viel mij regelmatig op hoe onveilig de verkeerssituatie rond de Kamillemeen bij basisschool Alfons Ariëns was. Fietsers en voetgangers moesten allemaal via het parkeerterrein om bij de ingang van de school te komen. Dus toen bekend was dat het parkeerterrein voor de Jumbo op de schop zou gaan, was dat een mooie gelegenheid om dit aan te pakken. Daarom kwam de PvdA in 2014 met een motie om gelijk beide parkeervelden aan te pakken.

En toen begon het traject. De wethouder wilde eerst niet, maar de raad gaf aan dat het toch moest. Dus werd er een plan gemaakt om een los fietspad en een los voetpad aan te leggen. Een eerste idee was om dat voor Fysiototaal langs te doen, maar dat kostte teveel parkeerplaatsen. Dus werd het plan om een fietspad om het parkeerterrein heen te leggen en een voetpad dwars erover.

 

Aan de slag zou je denken. Maar nee. Pas na anderhalf jaar kwam eindelijk het voetpad. En om het fiet spad aan te leggen, moest eerst gekeken worden of de kramen op een andere plek zouden moeten. En er was grond van de school nodig. Beslissingen hierover werden uitgesteld en uitgesteld, waardoor het nog een tijd duurde voordat het fietspad kwam. En ook een zebrapad bij het voetpad mist nog altijd. Ondertussen bleven zowel de PvdA als de Stadspartij regelmatig vragen stellen om ervoor te zorgen dat de plannen niet uit beeld raken.

Door het ontbreken van het fietspad wordt het voetpad ook door veel mensen als fietspad gebruikt. Er worden daarom borden geplaatst en de wijkagent komt regelmatig, om fietsers op hun gedrag aan te spreken. Maar doordat het fietspad ontbreekt, helpt dit nauwelijks. In de zomer van 2017, meer dan 2,5 jaar nadat het plan was aangenomen in de raad komt dan ook het fietspad.

Maar nu het hele plan is gerealiseerd blijken er nog wel wat open eindjes. Er mist nog steeds een zebrapad bij het voetpad en de loop- en fietsroute naar de school blijkt nog niet optimaal te zijn. Maar na de zomervakantie wordt dit ook opgelost. Er komt een nieuwe ingang in het hek bij het schoolplein die aansluit op het voetpad. Ook komt er een nieuw zebrapad. En nu, bijna drie jaar later is de verkeerssituatie bij de school een heel stuk beter.

Je hebt dus soms een lange adem nodig in de politiek en blijft wethouders en ambtenaren achter de broek aanzitten. Maar uiteindelijk kun je daardoor in de wijk mooie dingen zien ontstaan! Politiek is niet alleen snel scoren voor de bühne, maar veel raadsleden werken ook heel hard aan minder zichtbare dingen achter de schermen, die onze mooie stad elke keer een stukje mooier maken.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos