Door Wilco Bos op 6 oktober 2017

De Rode Bakfiets in Drielanden

Met de Rode Bakfiets trekken we elke maand een andere wijk in, In de wijk gaan we met bewoners in gesprek over de onderwerpen waarvan zij vinden dat ze aandacht verdienen. Deze maand stond de Rode Bakfiets bij winkelcentrum Drielanden. Het weer viel een beetje tegen, maar toch namen veel wijkbewoners de tijd voor een praatje. De rode draad uit die gesprekken was dat de meeste bewoners heel tevreden waren over de wijk. Toch kwam er ook aandachtspunten naar voren.

Kinderen en jongeren
Er is in de wijk te weinig te doen voor kinderen en jongeren. Aangedragen oplossingen gaan van extra speeltuinen (bijvoorbeeld bij de Stakenbergerhout) tot uitgaansgelegenheden voor tieners. Bewoners ervaren overlast van hangjongeren op diverse plekken in de wijk.

Onderhoud
Net als in Stadsweiden zijn in Drielanden ook veel vragen over het groenonderhoud. Daar mag wel een tandje bij. Ook kan het wel een stukje schoner in de wijk, om verloedering tegen te gaan.

Woningbouw
Er klinkt kritiek op het woningbouwbeleid van de gemeente. Diverse bewoners signaleren dat het voor hun kinderen erg lastig is om aan een betaalbare woning te komen. De gemeente moet volgens hen meer de regie nemen en minder de oren laten hangen naar projectontwikkelaars. De woningbouw in de wijk mag best wat gevarieerder. Ook valt het een bewoner op dat de prijzen van de hoogbouw in de wijk hoog zijn, terwijl de kwaliteit te wensen over laat.

Wijkvereniging
Er waren veel positieve geluiden te horen over de wijkvereniging. Deze is actief en goed benaderbaar en pakt signalen uit de wijk snel op. Wel mag het wijkhuis meer een huiskamergevoel uitstralen om de drempel te verlagen.

Stadsweiden
Ook opvallend veel bewoners uit Stadsweiden kwamen langs in Drielanden. Deze bewoners wilden laten weten dat de gemeente en politie te weinig doen met gesignaleerde problemen. Zo is er regelmatig drugsoverlast en heeft is er bij de speeltuin bij het Klaproospad veel overlast van hangjongeren, wat regelmatig leidt tot intimidatie of zelfs fysiek geweld.

Binnenstad
De wijkbewoners haalden ook de binnenstad aan. Zo spraken we veel voorstanders van een koopzondag en werd er aangegeven dat het winkelaanbod in de binnenstad beter kan.

Naast deze punten kregen we ook de volgende opmerkingen mee:

 • Graag een viskar bij winkelcentrum Drielanden
 • De KPN antennes zijn niet goed dekkend
 • Te weinig parkeerplaatsen aan de Klarinetdreef, 10 plaatsen voor 20 auto’s
 • Vervelend dat buslijn 3 is verdwenen en lijn 103 niet zo vaak rijdt
 • 2e parkeerterrein (voor de Aldi) mag wel kleiner
 • Betere nummering en tenaamstelling rondom Triasplein. Erg onduidelijk voor bijvoorbeeld pakketbezorgers en pizzabezorgers
 • Meer verlichting, met name bij de rotonde bij De Triangel. Het fietspad is onzichtbaar voor automobilisten
 • Harderwijk moet een intercitystation krijgen
 • Een pakketafhaalpunt bij het station zou erg gemakkelijk zijn
 • De binnenstad heeft een paar gevaarlijke oversteekpunten
 • Wachtlijsten specialistische hulp zijn te lang. Angst voor vervelende gebeurtenissen omdat hulp niet geboden wordt.
 • Veel te veel verboden voor honden
 • Mc Donalds dicht bij Het Kompas en straks ook KFC en Burgerking bij SOMA college

Hoe gaan we nu als partij en fractie met al deze punten om?

Een paar punten werken we al aan. Zo vinden we het groenonderhoud vinden we erg belangrijk. Net voor de zomer hebben we het budget hiervoor op laten hogen. Eindelijk. Een jaar eerder hebben we dit ook geprobeerd, maar was er nog geen meerderheid voor. De stemverhoudingen in de raad daarover vindt u hier.

Ook doen we flink ons best voor woningbouw voor starters. Zo hebben we geprobeerd om starterswoningen te krijgen op de plek van de oude bibliotheek en proberen we keer op keer te zorgen dat er voldoende starterswoningen komen in nieuwbouwplannen. Helaas vinden andere partijen dit vaak minder belangrijk.

De genoemde punten nemen we verder mee in ons dagelijks werk. Soms in het verkiezingsprogramma, soms tijdens vragen in de raad, soms in moties, net wat het beste past. En doen we dat niet genoeg? Spreek ons er dan gerust op aan!

 

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos