Door Wilco Bos op 29 augustus 2017

De Rode Bakfiets in Stadsweiden

Met de rode bakfiets trekken we elke maand een andere wijk in. In de wijk gaan we met bewoners in gesprek over de onderwerpen waarvan zij vinden dat ze aandacht verdienen. Deze maand stond de Rode Bakfiets in Stadsweiden, bij het winkelcentrum. Het zonnetje scheen, en dat leverde leuke en warme gesprekken op. Een paar thema’s kwamen veel terug.

Groen
Veel inwoners storen zich aan de staat van het groenonderhoud. Sommige plekken verloederen echt en daar moet de gemeente meer aan doen. Rondom de parkeerplaats zijn de afgelopen jaren een aantal bomen gepakt. Hier zou weer hoog groen voor terug mogen komen.

Strandjes
De strandjes aan het Zeepad worden in de zomer veel gebruikt door de hele wijk. Bij het Zuiderzeestrand is de picknicktafel afgebrand. Hopelijk kan hier een nieuwe worden geplaats. Sowieso kan het aantal zitplaatsen met bankjes en picknicktafels worden uitgebreid. Daarnaast werd er gevraagd of hier palen geplaatst konden met hondenpoepzakjes. Ook een hondenstrand zou een toevoeging zijn.

Verkeersveiligheid
Inwoners zijn blij met de herinrichting van de parkeervelden bij het winkelcentrum en het nieuwe zebrapad. Wel blijft het hard rijden op de Stadswei en in woonerven een aandachtspunt. Ook is het bij het winkelcentrum nog niet altijd duidelijk waar gefietst mag worden en waar niet. Voor voetgangers is het vreemd dat vanaf de Hondsdrafmeen naar de Jumbo de stoep ineens ophoudt bij de inrit voor de parkeerplaats.

Overlast
Met name in de Stromenwaard en de Helmbloemmeen ervaren bewoners een toename van drugsoverlast. Zij zien een relatie met de sluiting van de coffeeshop. Het straatdealen is merkbaar toegenomen en leidt ook tot ongewenst gedrag, soms tot geweld aan toe. Ook op andere plekken werd overlast ervaren: van schoolverkeer, scooters, zwerfafval en hangjongeren.

Parkeren
Voor diverse straten werd er aandacht gevraagd voor het aantal parkeerplaatsen. Die zijn niet overal voldoende aanwezig.

Naast deze punten werden ook de volgende opmerkingen gemaakt:

  • Jammer dat er leegstand is in het winkelcentrum, dit zorgt voor een gebrek aan sfeer
  • Handhaving op Zeepad tegen overlast bromfietsers moet beter
  • Nieuwe LED verlichting is prachtig maar schijn soms heel fel op particulier terrein, slaapkamer. Kapje erop aan die kant zou goede oplossing zijn zonder afbreuk aan verlichting straat.
  • Zorg voor woningen voor starters die betaalbaar zijn. Niet de stad uitjagen!
  • Zorg voor Meer activiteiten voor 15-18 jarigen
  • Uwoon doet te weinig aan burenoverlast
  • Er zijn teveel kinderspeelplaatsen
  • De toegangsroute naar het station via de Beemd moet worden aangepakt, dat is toch geen entree voor het mooie verbouwde station?
  • Er is geen speeltuin vlakbij het winkelcentrum. Zou er eentje bij het plein voor de Roef kunnen komen?
  • Werktempo groenonderhoud is erg laag

Hoe gaan we nu als partij en fractie met al deze punten om?

Een paar punten werken we al aan. Zo hebben wij destijds gevraagd aan de gemeente om de parkeervelden opnieuw in te richten bij de Kamillemeen. Hierdoor is er nu een nieuw fietspad, een nieuw voetpad en een zebrapad. Ook hebben we ervoor gezorgd dat er nieuwe verkeersborden staan bij woonerven, waardoor nu duidelijk is dat er slechts 15 km/u gereden mag worden. En regelmatig kijken we samen met straten of buurten en de wijkmanager of er meer mogelijkheden zijn.

Ook het groenonderhoud vinden we erg belangrijk. Net voor de zomer hebben we het budget hiervoor op laten hogen. Eindelijk. Een jaar eerder hebben we dit ook geprobeerd, maar was er nog geen meerderheid voor. De stemverhoudingen in de raad daarover vindt u hier.

De genoemde punten nemen we verder mee in ons dagelijks werk. Soms in het verkiezingsprogramma, soms tijdens vragen in de raad, soms in moties, net wat het beste past. En doen we dat niet genoeg? Spreek ons er dan gerust op aan!

 

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos