Door Jan Albert Kram op 30 maart 2015

De toekomst van de binnenstad

Harderwijk 25 maart 2015 – “Winkelen in de binnenstad van Harderwijk?, nu en in de toekomst”, dat was het thema van een bijeenkomst van de PvdA op woensdag 25 maart. Samen met toonaangevende sprekers als hoogleraar Retail Marketing Laurens Sloot, Adviseur Mischa Teensma en Ondernemer Diana Jansen wil de PvdA problemen en kansen voor de binnenstad van Harderwijk bekeken.

Samen met ondernemers, consumenten en politici werd gekeken naar de huidige situatie, maar ook naar het veranderde koopgedrag en de trends voor de komende 10-20 jaar. Het doel van de avond namenlijk het benoemen van problemen, het delen van kennis en visie en het vinden van oplossingen is zeker geslaagd. Hieronder een verslag van de avond.

Door ondernemer Diana Jansen  van Smeepoort Menswear (ook bestuurslid van Stichting Centrum Mangement Harderwijk) werden een aantal zaken genoemd die om aandacht vragen :

Bebording parkeren
Parkeertarieven
Huurprijzen
Leegstand
Afsluiten stad bij evenementen, ze noemt de halve marathon, klachten klanten
Fiets parkeren
Beleving, ja nodig maar hoe?
Contact ondernemer/ gemeente kan beter
Teruggang bezoekersaantal
Terugloop omzet

Dat naast het vele dat ondernemers zelf kunnen doen op vlak van goed naar eigen winkel kijken, wees extra vriendelijk, geef de klanten meer dan op internet,  samen werken met collega.s.

Zet harderwijk op de  kaart! De krachten moeten gebundeld worden met ondernemers en gemeente. Wat is een gemeente zonder ondernemers?
Hoogleraar Retail Marketing Laurens Sloot sprak over “Toekomstig winkel/koopgedrag – over 10-20 jaar” Gebaseerd op onderzoek en fantasie.

Wat zien we gebeuren?
Van de 30 miljoen m2 staat 2 miljoen leeg. Leegstand stijgt al 8 jaar. Nu koopkracht gaat stijgen en consumentenvertrouwen stijgt, duurt echter nog wel 9 maanden voor dat zichtbaar wordt. In 2025 gaat 70 % wasmachines etc online gekocht worden.

Wat wil de shopper?
Kijk naar het brein. Ratio en gevoel. Hoe maken mensen keuzes? Utilische model, efficiency, gemak, koopjes voordeel, left brainer en hedonisch model, koopjes maar dan de verrassing, snuffelen, socialiteit, experience right brainer. De right brainer doet aan funshoppen itt vooraf goed nadenken.

Wat maakt voor u een supermarkt bijzonder? Is onderzoeksvraag gekregen van Laurens. Functie van de winkel moet veranderen, de winkels gaan niet verdwijnen. Online en fysiek gaan hand in hand. Voorbeeld is dat nu stadions vol zitten terwijl je thuis voor habbekrats online kunt kijken. Bijenkorf als lichtend voorbeeld voor food retail, daar gebeuren 200 evenementen per jaar. Probeer een beleving te creëren dat consument een paar uur van hun schaarse vrije tijd in de binnenstad doorbrengen!

Stad gaat nog groeien, dat brengt nieuwe kopers mee, oude stadskern, en winkels zouden meer op hedonistische motieven moeten inspelen. En verbind winkelgebieden, zorg voor een goede combinatie van horeca en retail, de sleutel ligt in haar roemrijke verleden. Doe iets met kern van de stad hij noemt een nieuwe Luttekepoortstraat. Binnenstad moet het visitekaartje zijn van Harderwijk. Is voorstander van zondag openstelling. Evenementen handhaven. Pak als winkel functies erbij bijvoorbeeld met stukken uit het museum.

Mischa Teensma, Directeur BügelHajema Adviseurs gaat in op het thema  “De stad op eigen benen, een verhaal over de nieuwe rollen van de overheid en kansen voor de stad” 

We zitten in organisch wereldbeeld. Het gaat om meebewegen. Bepalen wat je perse niet wilt daaruit volgt  kader, Daarbinnen ruimte bieden, Denken in identiteit/beleving, Geloof in de ondernemerszin van mensen , De overheid nodigt uit Burgers, markt en overheid bepalen de koers voor de binnenstad op basis van sfeer en mate van reuring

 

Hoofduitgangspunt: Dat wat de identiteit en belevingswaarde versterkt is mogelijk

2018 komt er een Omgevingswet. Straks geen structuurvisie maar omgevingsvisie. Bepalen van de bandbreedte. En kaders bewaken. Dat heet beheren. Vanwege geringe financiële middelen moet je kiezen. Er is nu geen geld, wel waarde.  Er is geen groei van het winkelbestand in omvang, wel in aard.

Kansen voor de binnenstad?

Kans 1
Burgers, markt en overheid bepalen de koers voor de binnenstad op basis van sfeer en mate van reuring.
Hoofduitgangspunt:
Dat wat de identiteit en belevingswaarde versterkt mogelijk maken. Probeer erachter te komen wat de reuring is en versterk dat.
Gesprek aangaan met eigenaren van leegstaande panden. Uitgangspunt moet zijn geen bezit zonder betrokkenheid. Als er niet direct een permanente functie kan worden gevonden dan maar tijdelijk.

Kans 2
Beloningsplanologie. Bijvoorbeeld door meer functies toe te staan. Harderwijk als reparatiestad?
Ruimte voor onverwachte functies, doe iets met verenigingen en ondernemers.
Gesprek aangaan met eigenaren leegstaande panden. Hoofduitgangspunt: Geen bezit zonder betrokkenheid . Als er niet direct een permanente functie kan worden gevonden dan maar tijdelijk

Zo nodig een stok achter de deur door toepassing van een leegstandverordening

Kans 3 netwerken

Kans 4 uitwerken van de visie/koersbepaling
Denk vanuit krimp. Het komt eraan. Spreek met omliggende gemeente dat er steeds een andere koopavond is. Pak de dingen die groot zijn hier en vergroot ze uit als ondernemers.
Uitwerking van visie:

  • Anticiperen op nieuw omgevingsrecht
  • Zoveel mogelijk direct mogelijk maken
  • Overigens korte en betaalbare procedures
Jan Albert Kram

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram is secretaris en heeft ‘regionale PvdA-activiteiten’ in portefeuille. Hij is acht jaar gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie geweest en was lid van de commissies Ruimte en Beleid Algemeen en plaatsvervangend lid van de agendacommissie. Daarnaast is hij enkele jaren voorzitter van de Wereldwinkel Harderwijk geweest en penningmeester van Stadstheater/Cultureel Centrum Harderwijk.

Meer over Jan Albert Kram