Door Max Ferwerda op 20 oktober 2016

De toekomst van een ledenpartij

De Partij van de Arbeid is een echte ledenpartij. Je bent er lid van en dan krijg je allerlei rechten en natuurlijk de plicht om contributie te betalen. Het fundament van onze partij is gebaseerd op die leden en hun contributie. En de vraag is of dat model wel toekomst heeft. Het is wellicht iets te makkelijk om het dalend ledenaantal te wijten aan de regeringsdeelname van de PvdA. Voor een deel is het zeker de oorzaak, maar nader onderzoek leert dat alle partijen een dalend ledenaantal hebben.

Sterker nog, dit verschijnsel doet zich ook voor bij allerlei verenigingen. En als je dan iets dieper graaft zie je dat steeds vaker mensen alleen situationeel lid worden. Je moet lid zijn van de KNVB om te mogen voetballen, dus wordt je lid van een club en daarmee van de KNVB. Vroeger hechte je je dan aan die club en bleef je leven lang lid. Maar nu zie je steeds vaker dat stoppen met voetballen samengaat met opzeggen lidmaatschap. En dat lijkt bij politieke partijen niet anders. Als een partij hoog in de peilingen staat, dan zie je meteen veel aanmeldingen, maar vrijwel al die nieuwe leden haken na de verkiezingen weer af. En zo stijgt de gemiddelde leeftijd van de leden razendsnel en praten de jongste leden van een kleine afdeling vaak over hun naderend pensioen. Als ze niet al met pensioen zijn.

Wat nu te doen? Er is een partij waar we eigenlijk niets van willen leren, maar wellicht is er een uitzondering. De PVV heeft immers geen leden, nou ja, eentje dan. En toch organiseren ze bijeenkomsten en hebben ze een partij-organisatie. De vraag is dus waar ze de inkomsten vandaan halen. Ik weet het antwoord niet, maar het is het onderzoeken waard. En ondertussen hebben we een geniale tussenoplossing bedacht. Voor de naderende lijsttrekkersverkiezing geldt dat je voor de minimale bijdrage van 2 euro per maand lid kan worden en bij acceptatie na 24 uur stemrecht hebt. Stel dat een flink aantal mensen dat doet, dan is dat onze kans. Dan moeten we razendsnel proberen ze te betrekken bij de actieve politiek. Want het is als met het voetballen. Zo lang je speelt blijf je lid! Als het ons lukt om een paar leden te winnen, dan hebben we al veel gewonnen.

Maar het begint met lid worden. Dus start overal waar dat kan de discussie over de lijsttrekker PvdA op. En wijs de deelnemers op de mogelijkheid om echt invloed te nemen. Kwestie van even lid worden.

Max Ferwerda

Max Ferwerda

Max Ferwerda is fractievertegenwoordiger in de PvdA-fractie en doet samen met Laurens de Kleine de commissie Ruimte. Daarnaast is hij penningmeester van de PvdA Harderwijk en Nunspeet en hij was eerder secretaris van de PvdA Harderwijk en PvdA Veluwe. Ook was hij secretaris van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, cursusleider bij de Vereniging Openbaar Onderwijs, penningmeester

Meer over Max Ferwerda