Debat?

Door Wilco Bos op 25 mei 2018

Gisteravond was het debat over het nieuwe coalitieakkoord: “Aanpakken met ambitie”. Althans, dat was de bedoeling. Maar helaas besloten drie van de vier coalitiefracties anders. Nadat de coalitiefracties de loftrompet hadden gestoken, waren de oppositiefracties aan de beurt. Stuk voor stuk werd serieus ingegaan op het akkoord. Complimenten werden uitgedeeld, maar ook pijnpunten werden benoemd. En daarnaast werden er nogal wat kritische vragen gesteld.

Genoeg debatvoer zou je denken. En normaal gesproken gebruiken fracties dan hun tweede termijn om elkaars vragen te beantwoorden en in te gaan op kritische punten. Tot verbazing van de oppositie besloten echter zowel VVD, ChristenUnie als CDA geen tweede debattermijn te gebruiken en daarmee niet in gesprek te gaan met de oppositie. Een compliment dus voor de nieuwe fractievoorzitter van Harderwijk Anders, Henk Vermeer, dat hij dit wel deed en oprecht in ging op een deel van de vragen van de oppositie. En een grote gemiste kans van de andere partijen.

Maar waar ging het dan over in het debat? Over een akkoord met veel grote lijnen. Door die grote lijnen konden veel partijen zich vinden in het akkoord. Niemand is tenslotte tegen een mooie stad. Deze grote lijnen contrasteerden wel met de cadeautjes die er hier en daar tussen stonden. Een vlot in het water, bankjes, gratis parkeren. Ineens verrassend concreet. Dat gratis parkeren bleek overigens een addertje te hebben. Zonder dat de ondernemers het wisten, bleek de coalitie de misgelopen opbrengsten deels te willen verhalen op de ondernemers in de binnenstad. Volgens het CDA enkel de grote ondernemers. Maar hoe en wat? Dat was nog onduidelijk. En hoe juridisch houdbaar een dergelijke parkeerbelasting is, zeker met onderscheid naar winkelgrootte, ook niet.

Ook de PvdA heeft in het debat een aantal zorgpunten benoemd. In het kort:

  • Het koopzondagcompromis is halfslachtig en zorgt voor dilemma’s Het strookt niet met wat de meerderheid van de partijen aan de kiezers heeft beloofd en creëert ongelijkheid tussen bijvoorbeeld de Gamma die altijd open mag op zondag, en de tegenoverliggende Kwantum die buiten het seizoen maar één keer in de maand open mag. Ook kunnen ondernemers niet inspelen op bijvoorbeeld mooi weer, terwijl er dan toeristen komen.
  • Verbetering aan de geluidsschermen wordt ondanks mooie woorden op de lange baan geschoven. Er wordt gekeken naar pilots, maar structurele oplossingen komen pas als de snelweg wordt verbreed. En dat zal de komende collegeperiode echt niet gebeuren.
  • Waarom gaat de coalitie door op een doodlopend pad voor het intercitystation en kiest ze voor weer een nieuw onderzoek? Wat voegt dit toe aan eerdere onderzoeken en wat maakt dit een kansrijkere richting dan inzetten op een keervoorziening en daarmee een snellere en frequentere verbinding met de randstad?
  • Het groenonderhoud wordt gelukkig verbeterd, daar zijn we erg blij mee. Wel zijn we benieuwd waarom hier alleen incidenteel geld voor wordt vrijgemaakt. Is er ook zicht op structurele middelen? Of is die 3 ton eigenlijk 75.000 per jaar? En is dit voldoende voor de gestelde ambitie?
  • De coalitie kiest ervoor de reserves in het sociaal domein af te romen. Zo kan geld voor jeugdzorg ineens naar een sportveld gaan. Wij vinden dit onverstandig. Waarom blijft dit geld niet in de sociale sector, bijvoorbeeld voor de bestrijding van kinderarmoede. We lezen in dit akkoord mooie woorden over aandacht geven, meedoen, ondersteunen, en nog veel meer. Maar wat gaat Harderwijk nu echt doen om armoede en met name kinderarmoede te bestrijden? Daarover helaas niets.
  • Een ander zorgpunt is het theater. Het baart ons zorgen dat de coalitie aangeeft dat er nog steeds geen partij is om het theater te exploiteren. Die is er namelijk wel: de huidige exploitant Stichting Podia Harderwijk. We zijn erg bang dat er nog steeds aangestuurd wordt op een sterfhuisconstructie. En wat cultuur verder betreft: we zijn erg benieuwd waarom er bij de financiën extra geld uitgetrokken wordt voor diverse culturele organisaties, zonder dat daar ook maar een letter aan gewijd is in het akkoord. Dit is extra bijzonder omdat deze partijen ook al gebruik kunnen maken van de SaP gelden.

Kortom, we zien wel een akkoord met genoeg aanknopingspunten voor een goede samenwerking, maar hebben ook voldoende vragen. Jammer dus dat er voor gekozen werd om van het debat geen debat te maken. Gelukkig zullen deze punten nog ruimschoots aan bod komen als het akkoord wordt omgezet in concrete plannen. We zien er naar uit!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos