Door Laurens de Kleine op 10 september 2018

Europese geldpot voor kwetsbare leerlingen leeg

De geldpot van het ESF (Europese Sociaal Fonds) biedt subsidie voor de begeleiding van kwetsbare groepen en leerlingen op de arbeidsmarkt. Nu blijkt uit de berichtgeving in het dagblad Trouw deze pot opeens leeg te zijn. Dit heeft forse consequenties voor praktijkscholen en VSO-scholen (voortgezet speciaal onderwijs). Deze scholen zijn daardoor genoodzaakt begeleiding te schrappen en mensen te ontslaan. Het wegvallen van deze begeleiding heeft grote, schadelijke, gevolgen voor de positie en kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt.

Raadslid Laurens de Kleine heeft dan ook vragen gesteld aan het College van B en W over de omvang van het ontstane probleem in Harderwijk; de consequenties die dit heeft voor de Harderwijker scholen en leerlingen en de stappen die nu genomen moeten worden. De oorzaak van dit probleem is blijkbaar complex en er zijn diverse bestuurslagen bij betrokken inclusief de gemeentelijke bestuurslaag.

Gelet op het bovenstaande heeft de PvdA Harderwijk de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Kent u het bericht in Trouw d.d. 28 juni ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? (https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/)
  2. Kunt u aangeven of, en zo ja hoeveel, jongeren in Harderwijk niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
  3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
  4. Bent u met de PvdA Harderwijk van mening dat het zeer belangrijk is dat kwetsbare jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft u overleg gehad met betrokken scholen in Harderwijk en kunt u aangeven welke stappen n.a.v. dit overleg zijn/worden genomen?
  6. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

 

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine