17 februari 2014

Harderwijk bruist dankzij bezuinigingen

30 procent op cultuur bezuinigen en toch investeren in het lokale kunstklimaat. Het kan, bewijst de gemeente Harderwijk. Cultureel ondernemerschap en clustering van activiteiten compenseren de aangedraaide subsidiekraan.
Maatschappelijk rendement.
Minder subsidie, meer maatschappelijk rendement. Dat was het motto van de in 2012 in Harderwijk door de gemeente gestarte ‘culturele herijking’. De culturele instellingen moesten ‘marktgerichte culturele ondernemingen’ worden. Ze dienden onderling veel intensiever te gaan samenwerken in drie nieuwe clusters: podia, historie en educatie. En, harde eis, ze moesten met gemiddeld 30 procent minder subsidie toekunnen.
Kinnesinne verdween
Onder leiding van Berenschot werden door alle culturele instellingen de begroting, het personeelsbeleid en de mate van klantgerichtheid aangepakt. April 2013 moest elke instelling het concept indienen van een nieuw, op de markt afgestemd businessplan. Een half jaar later konden de definitieve plannen naar de gemeenteraad. Dankzij de nieuwe samenwerking verdween de kinnesinne zoals die jarenlang tussen de lokale instellingen had bestaan.
Intensiever samenwerken
Theater Harderwijk, het poppodium Estrado en het vestzaktheater de Catharinakapel (tezamen het cluster podia) kregen een gemeenschappelijk bestuur. Plannen liggen klaar om op het gebied van marketing en administratie intensiever samen te werken en uiteindelijk één organisatie te vormen. Het Stadsmuseum ondergaat dezer maanden een complete facelift en heropent in april de deuren. De bekostiging kwam uit het gemeentelijk Wmo-budget en een cultureel investeringsfonds van de provincie Gelderland.
Nieuw elan
Volop nieuw elan, dus. En met de komende decentralisaties in het sociale domein zal dat volgens wethouder Laurens de Kleine (sport, cultuur, zorg, PvdA) alleen maar worden versterkt. ‘Bij de dagbesteding van ouderen en de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt liggen er hier voor de culturele sector straks volop mogelijkheden.’
Gemeenschappelijk doel
Voor beleidsmedewerker Jean Vermeulen schuilt de winst van de herijking in de nieuwe verhoudingen tussen culturele instellingen. Vermeulen: ‘De tijd van onderlinge concurrentie is voorbij. Men vindt elkaar nu vanuit een gemeenschappelijk doel: we willen Harderwijk zo mooi mogelijk neerzetten. Ook zijn de instellingen nu veel beter ingebed in de lokale samenleving. Stuk voor stuk hebben ze een duurzaam businessplan. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van een op financieel gebied soms hoogst onvoorspelbare overheid.’

Bron: Website Binnenlands Bestuur
Lees de uitgebreide reportage over Harderwijk in Binnenlands Bestuur nummer 3, 14 februari 2014.