Door Wilco Bos op 24 augustus 2017

Harderwijk verdient een volwaardig binnenpodium!

Op dit moment vindt in de raad een uitgebreid debat plaats over de cultuurplannen van Harderwijk. Gaat Harderwijk voor de verbouwing van het huidige theater, of voor een nieuw, kleiner en duurder theater in de binnenstad, op de plaats van de huidige bibliotheek? En wat vindt Harderwijk van de plannen voor een binnen- en buitenprogrammering van SaP-connectie?

Aan het begin van de raadsvergadering werd alles op zijn kop gezet. De vier coalitiepartijen brachten een persbericht uit, waarin duidelijk werd dat er in de achterkamers een compromis is gesloten. Alle betrokken partijen (SaP-connectie, Stichting Podia Harderwijk, alle insprekers etc) werden volledig voor het blok gezet, inclusief de volledige oppositie. Hiermee werd een bom gelegd onder het debat, alle voorbereiding kon de prullenbak in. Een schoffering van een deel van de raad en de aanwezige inwoners.

De kern van het besluit van de coalitie:

  • Er komt geen theater op de plek van de bibliotheek
  • Het huidige theater aan de Stationslaan wordt verbouwd
  • De huidige organisatie van het theater wordt bij het oud vuil gezet
  • SaP connectie wordt verantwoordelijk voor exploitatie en programmering van het theater.

De vragen die daarmee overblijven zijn:

  • SaP-connectie heeft vanaf het begin aangegeven geen exploitant te willen zijn. Hoe gaat de gemeente dit oplossen?
  • Waarom wordt de organisatie die bij uitstek de expertise in huis heeft bij het oud vuil gezet? Zij hebben de hele planvorming rond de verbouwing in gang gezet. Hoe kan het dat deze partij buiten spel gezet wordt?

Ook met deze vragen blijft veel kritiek overeind. Hieronder vindt de bijdrage van onze fractievoorzitter Graddy Sondern in dit debat.

De PvdA gaat voor de verbouwing van het huidige theater aan de Stationslaan, met nadruk op binnenprogrammering bij SPH. Dit in combinatie met de SAP connectie voor het ontwikkelen van een vernieuwende buitenprogrammering. Beide partijen houden voorlopig wat ons betreft een eigen subsidierelatie met de gemeente. En krijgen wat ons betreft de opdracht om voor een aantal voorstellingen/projecten samen te werken met andere partijen in Harderwijk. Het beschikbare budget voor deze combinatie is wat ons betreft het volledige budget dat het college bedacht had voor haar eigen plannen. Gelukkig is er nu volop budget om cultuur in Harderwijk weer bruisend op de kaart te zetten.

Als PvdA hebben we een aantal kritische kanttekeningen bij de gevolgde procedure van de afgelopen jaren, waardoor de meningsvorming en nu de besluitvorming in onze ogen zo moeizaam verloopt.

Allereerst vinden wij het uiterst triest dat de verschillende cultuurorganisaties tegenover elkaar zijn komen te staan doordat de subsidie van de één, inzet werd voor cultuur in Harderwijk in het algemeen. Verder bleek geen enkele indiener een degelijk plan te hebben, zonder losse eindjes. Dit gold ook voor het plan van het college.

Daarnaast zijn wij als PvdA niet te spreken over het feit dat de wethouder zijn bestuurlijke kracht niet heeft aangewend om in dit moeilijke dossier persoonlijk met de partijen om tafel te gaan zitten. Als blijkt dat partijen er niet samen uit komen, en de raad vraagt via een motie om bestuurlijke betrokkenheid, vinden wij het grenzen aan onverschilligheid, als de wethouder achterover blijft zitten en kiest voor ambtelijke afhandeling in plaats van bestuurlijke inzet. Dat heeft het Harderwijkse culturele veld niet verdiend.

En het wordt nog erger. Door het wegvallen van één van de plannen-indienende partijen, namelijk het podium in de plantagekerk, is het college zelf partij geworden en met een eigen plan voor een gebouwde voorziening gekomen in het huidige bibliotheekpand. Dit ter ondersteuning van de plannen van SaP-connectie. Dat kan echt niet!

De PvdA heeft de afgelopen jaren geprobeerd om cultuur-inhoud voorrang te geven. Dat is ook de reden dat we gemeend hebben om een aantal maanden geleden, ondanks onze bovengenoemde bedenkingen, het collegeplan wat verder uit te laten werken. Maar het verliest op bijna alle vlakken.

Het is duurder. Een veel groter deel van het budget gaat naar stenen. Zelfs bij variant 3 krijgt Harderwijk een zaal die niet veel meer is dan een veredeld dorpshuis. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de haken en ogen als: is het exploitabel? En wat vinden omwonenden straks van de voorgenomen plannen? Wij voorzien jarenlange vertragingen. Het enige voordeel is de locatie. U begrijpt dat wij dit bij lange na niet een volwaardig binnenpodium vinden. Daarom gaan we voor de verbouwing van het huidige theater aan de Stationslaan. Niet de gedroomde locatie, maar wel het enige podium in Harderwijk dat voldoet aan onze eisen van volwaardig podium.

Daarnaast, en dat is uiteindelijk ons belangrijkste argument, gaat met de door ons gekozen optie, (het beste uit meerdere plannen dus), het meeste geld naar de cultuur zelf, en niet naar de stenen. De PvdA kiest al tientallen jaren voor cultuur en dat zullen we blijven doen.

Wij zeggen al vele jaren hetzelfde: Harderwijk verdient een volwaardig binnenpodium EN Harderwijk verdient een vernieuwende buitenprogrammering. Laten we daarvoor gaan!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos