Door Wilco Bos op 12 augustus 2017

Harderwijkpas

We doen in Harderwijk te weinig voor de minima.

En dat is niet alleen de schuld van de gemeente. Ook de landelijke politiek maakt het erg lastig om plaatselijk iets extra’s te kunnen doen. Toch moet je zoeken naar manieren om iets te doen. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Iedereen heeft recht op basisbehoeften als een dak boven je hoofd, stromend water, eten en kleding.

In Harderwijk maken ongeveer 400 kinderen deel uit van een gezin dat onder de armoedegrens zit. Stelt u dat zich even voor. In een normale gemeente als Harderwijk. Dat is bijna 1% van alle inwoners. En dan hebben we het alleen nog maar over de kinderen.

Ruim een jaar geleden schreef ik op deze plek een column. Deze column is nog steeds actueel.

“De gemeente Harderwijk heeft een miljoenen overschot. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk geld over, en niet een beetje. Nu zou je denken: dat is mooi, dan kunnen we eindelijk eens wat doen voor mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis. Voor mensen voor wie het eigen risico al te veel is, voor mensen die helaas naar de voedselbank moeten, voor gezinnen waar de eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt kunnen worden.

Maar helaas. Niets van dit alles. Gemeentebelang deed nog een dappere poging om een jaarlijkse extra uitkering te regelen, maar dit bleek juridisch niet te mogen. Maar wat mag er dan wel? Wat kan de Harderwijkse politiek doen om het leven voor minima wat makkelijker te maken”

Er zijn nog steeds miljoenen over. En er gebeurt nog steeds veel en veel te weinig voor de minima.

In de column wordt het idee geopperd van een Harderwijkpas,  met onder andere de Haagse Ooievaarspas als voorbeeld. De PvdA zou dit graag ook in Harderwijk ingevoerd zien worden.

De  basis is dat er een pas komt voor alle Harderwijkers. Zo voel je je niet gestigmatiseerd als je er eentje hebt, en kan de pas bovendien voor veel meer doelen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe winkelier, die Harderwijkers naar de stad wil lokken met een leuke korting. Of introductielessen bij een sportclub. Korting bij een theatervoorstelling. Kennismakingspakket voor nieuwe inwoners. Noem maar op.

Daarnaast kun je de pas gebruiken om groepen gericht voordeel te geven. Een paar voorbeelden die zouden kunnen werken om gezinnen met een minimum inkomen te helpen:

  • Tegoed om boodschappen te kunnen doen in samenwerking met een supermarkt
  • Lidmaatschap van een sportclub voor kinderen, om een sociale omgeving te bevorderen
  • Een winterjas bij een strenge winter
  • Koppeling aan jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
  • Hulp bij kosten die gemaakt worden bij het volgen van onderwijs, bijvoorbeeld ouderbijdrage of schoolgeld. Hier bestaat overigens ook al een regeling voor (zie onze brochure minimaregelingen). Deze en andere regelingen kunnen geïntegreerd worden in de pas en eventueel worden uitgebreid.

Wat ons  betreft is dit het begin. Zeker omdat de kaart voor alle Harderwijker is, valt er nog veel meer te bedenken. De gemeente kan dan samenwerken met lokale ondernemers, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Ook kan de integratie met de huidige minimaregelingen ervoor zorgen dat deze voor duidelijker en toegankelijker worden.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos