Door Graddy Sondern op 25 april 2014

Koopzondag

Op donderdag 24 april debatteerde de gemeenteraad van Harderwijk voor de zoveelste keer over de koopzondag. Hieronder vindt u integraal de spreektekst van onze fractievoorzitter Graddy Sondern.

“Alweer koopzondagdebat, maar eigenlijk is het geen debat meer. En waarom? Omdat de christelijke partijen een zetel meer hebben in de raad. In de ogen van de PvdA is wat er vanavond is gebeurd te triest voor woorden. Het belangrijkste argument voor CDA, CU en Gemeentebelang is dat de kiezer gesproken zou hebben op 18 maart. De kiezer zou dit willen. En dat is echt klinkklare onzin. De enige reden dat deze drie nu 1 zetel meerderheid in de raad hebben is door een ongelukkige lijstverbinding tussen Stadspartij Harderwijk Anders en Gemeentebelang. Het aantal stemmen dat op Christelijke en niet Christelijke partijen is uitgebracht geeft een heel ander beeld te zien. Afgerond 48 % Christelijke stemmers en 52% niet Christelijke stemmers. Deze verhouding is er sinds 2006 en verschuift maar langzaam. Uit het behoefteonderzoek koopzondag van vorig jaar zag je zo’n beetje dezelfde verhouding.

Harderwijk is dus een pluriforme samenleving. Het is in en in triest dat er nu drie christelijke partijen zijn die de hele stad een geloofsovertuiging willen opleggen, die niet gedragen wordt door een meerderheid van de stad. Volgens de stentor van vanmorgen zouden VVD, SHA en PvdA een koekje van eigen deeg krijgen. Wat er vanavond dreigt te gebeuren is echter iets geheel anders en niet te vergelijken met het debat vorig jaar. Als een stad zo verdeeld is zorgt een goede raad voor een besluit dat recht doet aan beide kanten van de samenleving. Daar hebben wij ons in het koopzondagdebat hard voor gemaakt. Daarom lag er dankzij de PvdA uiteindelijk ook een gematigd besluit tot winkelopening op zondag.

Als de PvdA dit gematigde standpunt niet had ingenomen had maar de helft van de stad gekregen wat men het liefste zag. En dat gebeurt dus nu ook. Door het gematigde amendement bleef de zondagsrust op de ochtenden en in de woonwijken voor een groot deel bewaard. En kregen aan de andere kant onze inwoners die een andere invulling wensen ook de kans dat vorm te geven.

Helaas, de christelijke partijen vinden het niet de moeite waard om na te denken over behoeftes van 52% van onze bevolking. Zij verdraaien er zelfs de verkiezingsuitslag voor. Hoe betrouwbaar kun je zijn?
CDA, CU en Gemeentebelang: u heeft een meerderheid van 1 zetel in de raad, maar u negeert met uw initiatiefvoorstel en het afstemmen van het besluit van november een meerderheid van de bevolking en de behoeftes van de ondernemers. Het niet door laten gaan van de koopzondag is een trendbreuk met de betrouwbare politiek die we al jaren voeren in Harderwijk en het maakt meer kapot dan ons lief is.”

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern