Door Graddy Sondern op 9 november 2013

Koopzondag debat

PvdA Harderwijk-fractievoorzitter Graddy Sondern met een terugblik op het koopzondag-debat in de gemeenteraad gisteravond, donderdag 7 november 2013, en een vooruitblik:

De afgelopen weken was politiek-Harderwijk in de ban van het koopzondag-debat. Gisteravond waren we in de gemeenteraad toe aan de besluitvorming. De PvdA Harderwijk was en is voorstander van een voorzichtige invoering van koopzondag. Daarbij woog voor ons het zwaarst om de kansen en bedreigingen van kleine ondernemers goed mee te nemen in onze besluitvorming. Immers, grote ondernemers redden zich wel en medewerkers hebben een grote belangenbehartiger in de vakbonden. Kleine ondernemers verdienen ook steun.

Het was een moeilijk debat, waarbij al gauw bleek dat de voorstanders ver uit elkaar lagen. Zowel de VVD als Stadspartij Harderwijk Anders wilden alle zondagen in heel Harderwijk alle winkels de hele dag open. PvdA Harderwijk vond dat tien stappen te ver. Je kunt dat niet van kleine ondernemers vragen. Bovendien is daar ook helemaal geen draagvlak voor in de stad. Zelfs niet bij de voorstanders.

Na lastige onderhandelingen zijn we er uitgekomen. Volgens de PvdA Harderwijk een prima compromis: één keer per maand koopzondag. En, gekoppeld aan evenementen, zes extra mogelijkheden op aanvraag. Daarnaast hebben we afgesproken dat supermarkten verdeeld over de stad rouleren met opening op zondag. Dat systeem zorgt ervoor dat geen enkele wijk in Harderwijk, meer dan twee koopzondagen in de maand heeft. En: heel belangrijk, alleen ’s middags. In Harderwijk kunnen mensen zondagmorgen en zondagavond gewoon rustig naar de kerk. In onze ogen is dit voor alle partijen een goed en respectvol compromis.

De besluitvorming gisteren ging ook niet gemakkelijk. Het ingewikkelde zit hem in het feit dat de invoering van koopzondag gepaard gaat met heftige emoties bij een groot deel van de inwoners van Harderwijk en Hierden. Als PvdA Harderwijk delen wij die heftige emoties niet, maar snappen ze wel. We vonden dat het diep gevoelde belang van respecteren van zondagsrust meegewogen moest worden in de besluitvorming. We hebben ons dus sterk gemaakt in een gematigde openstelling op zondag. Gisteravond bleek dat de tegenstanders overwegen om via procedures de invoering van koopzondag te vertragen, of toch tegen te houden. Niet iedereen begreep hoe dat in elkaar zit.

Gisteravond vroegen de voorstanders via een amendement aan het college om de gewijzigde verordening winkelopeningstijden in februari aan de gemeenteraad voor te leggen voor besluitvorming. Dat tijdspad kan alleen gehaald worden als de gemeenteraad de verordening niet meer bespreekt in commissies, of opnieuw in debat gaat over de verordening. Het presidium (de vergadering van fractievoorzitters) bepaald de raadsagenda. En daar is het goed gebruik, dat als twee partijen debat willen over een onderwerp, het ook debat wordt. Dus als er aanleiding is voor de partijen die tegen koopzondag zijn om debat te willen, kunnen ze dat daar en dan regelen. Het gaat dan om het presidium die de agenda bespreekt van de raadsvergadering in februari 2014.

Waar zit het nu op vast. Het in orde, en besluitklaar, maken van de verordening duurt een week of zestien minimaal, door de wettelijk vastgelegde tijden van ter inzage legging en dergelijke. Dan moet het nog door het college en dan gaat het naar de gemeenteraad.

Overigens is het presidium niet de enige plek waar vertraging kan optreden. De gemeenteraad kan ook beslissen dat de verordening eerst besproken wordt in de commissie, dat duurt langer dan alleen ter kennisname naar de commissie.

De VVD, Stadspartij Harderwijk Anders en PvdA Harderwijk kunnen er niets aan doen dat het zo loopt. Het onderzoek was er gewoon niet eerder, en het debat kon dus ook niet eerder plaats vinden.

Ik ga er overigens van uit (en het CDA bevestigde dat ook min of meer gisteren in de raad) dat de partijen in de gemeenteraad van Harderwijk de democratie respecteren, en alleen om debat zullen vragen als zij politiek inhoudelijke (nieuwe) argumenten hebben voor debat. En dat ze zich anders neerleggen bij de democratische meerderheid – in de raad overigens een soortgelijke nipte meerderheid dan in de stad. Maar volgens mij zijn alle argumenten uitgewisseld vorige maand.

En als er iets is waar politieke partijen een hekel aan hebben normaal gesproken is het herhalen van zetten. Overigens geldt het omgekeerde ook, zoals VVD en Stadspartij Harderwijk Anders al twitterden. Namelijk dat er ook een extra raadsvergadering belegd kan worden door het presidium, of besloten kan worden om debat en besluitvorming in één vergadering plaatsvindt. Hoe het precies gaat lopen zullen we pas in februari weten.

Voor PvdA Harderwijk blijft het allerbelangrijkste dat er eerlijk en transparant, op inhoud, politiek wordt bedreven in Harderwijk. En dat we rekening blijven houden met elkaar. Vóór- en tegenstanders, allebei. Daar zullen wij ons voor blijven inzetten, of de besluitvorming nu plaats vindt in de huidige gemeenteraad of straks in de nieuwe gemeenteraad.

Graddy Sondern
fractievoorzitter PvdA Harderwijk

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern