Door Wilco Bos op 21 november 2013

Laurens de Kleine lijsttrekker PvdA Harderwijk

Laurens de Kleine, sinds 2010 wethouder van de PvdA Harderwijk, is gisteravond tijdens een ledenvergadering in Sociaal Centrum De Kiekmure uitgeroepen tot lijsttrekker van de sociaal-democraten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Hij is tevens kandidaat-wethouder. Ook is het PvdA Harderwijk-verkiezingsprogramma 2014-2018 vastgesteld, getiteld ‘Doeltreffend Dichtbij’.

Tweede op de PvdA-kandidatenlijst is huidig fractievoorzitter en gemeenteraadslid Graddy Sondern. Nieuwkomers zijn Martine Brinkhuis op de derde plaats en Zehra Sariaslan op plaats vier. Huidig vice-fractievoorzitter en gemeenteraadslid Jos Kunne staat op plaats vijf. Hierna volgen nieuwkomer en al enige jaren afdelingsvoorzitter Wilco Bos (6), de huidige gemeenteraadsleden Ibrahim Karayavuz (7) en Cees van Oostrum (8), nieuwkomer Dik Karssen (9) en huidig raadsopvolger Serry Lankester (10).

De PvdA Harderwijk kiest voor een gemeenteraadsfractie met een mix van ervaring en vernieuwing. Er staan in totaal 27 kandidaten op de kandidatenlijst, waaronder acht vrouwen waarvan drie op een verkiesbare tweede, derde en vierde plaats. De jongste kandidaten zijn de 19-jarige scholier Robin de Kleine, dertiende op de lijst en een zoon van lijsttrekker Laurens de Kleine, en de 24-jarige Zehra Sariaslan, jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, op de vierde plaats.

Belangrijk thema in het PvdA Harderwijk-verkiezingsprogramma ‘Doeltreffend Dichtbij’ is dat zorg en welzijn dicht bij de mensen efficiënt en effectief wordt georganiseerd, met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties.

De PvdA Harderwijk wil dat in de komende jaren werk het centrale thema is van sociaal beleid. En de mensen moeten op één plek terecht kunnen voor zorg, werk en inkomensondersteuning. Om de armoede aan te pakken wil de PvdA Harderwijk dat er een aanvalsplan komt. Deze frontale aanval om armoede te voorkomen en te bestrijden heeft bij de sociaal-democraten hoge prioriteit.

Ook wil de PvdA Harderwijk een lokaal Plan van de Arbeid om met name voor 50-plussers en jongeren meer banen te scheppen, een onderzoek naar de mogelijkheden van openbaar vervoer voor WMO-vervoer en in elke wijk een gezondheidscentrum.

Daarnaast wil de PvdA Harderwijk langdurig braakliggende bedrijventerreinen omvormen tot parken met zonnecollectoren, of inzetten voor duurzame landbouw, bijvoorbeeld voor de papierindustrie. Bovendien moet het fietsverkeer worden gestimuleerd. Onder meer door een plan om te bevorderen dat leerlingen van basisscholen, al of niet begeleid door ouders, op de fiets naar school gaan.

Zie de complete kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma ‘Doeltreffend Dichtbij’ worden zeer binnenkort gepubliceerd op: harderwijk.pvda.nl

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos