31 mei 2014

Mantelzorgboete moet van tafel

De PvdA afdelingen en fracties uit Harderwijk en Nunspeet hebben een brandbrief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma gestuurd. In deze brief roepen ze de staatssecretaris op om af te zien van de kostendelersnorm, in de volksmond de mantelzorgboete.

Fractievoorzitters Graddy Sondern en Michel Verheijdt maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze maatregel. Deze maatregel kan volgens hen leiden tot financiële problemen bij gezinnen die één van hun ouders in huis nemen. Soms kunnen kosten gedeeld worden, maar vaker zijn er extra kosten en investering in en om het huis noodzakelijk om permanente mantelzorg mogelijk te maken. Samen wonen betekent niet automatisch totaal verlies van zelfstandigheid van de inwonende oudere. De korting heeft daarom een averechts effect op de gewenste inzet van familieleden. De negatieve effecten voor uitkeringsgerechtigden lopen op tot wel 34 procent, volgens Nibud onderzoek.

Ook jonge gezinnen worden getroffen door de maatregelen. Thuiswonende kinderen met een bijbaan naast hun opleiding, of een eerste baan, worden geacht het huishouden mede te financieren als de ouders bijstandsgerechtigd zijn. De kortingen kunnen dusdanig zijn, dat jongeren zelf geen profijt hebben van hun eigen inkomen. Er kan niet gespaard worden voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Dat is vreemd, aangezien het kabinet de hypotheeknormen dusdanig heeft laten bijstellen, dat jongeren eerst een flinke spaarrekening op moeten bouwen, voordat ze in aanmerking komen voor een koophuis. Ook studenten die bijwerken om hun studie te kunnen bekostigen worden zwaar benadeeld door deze maatregel.

Volgens afdelingsvoorzitter Ruud Oudega staan deze maatregelen staan haaks op het emancipatiebeginsel en zorgen ervoor dat enerzijds kinderen niet de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien en anderzijds ouderen niet meer binnen eigen kring verzorgd kunnen worden.  Tenslotte legt deze maatregel vooral een onevenredig grote financiële druk op de mensen met de laagste inkomens door het belastingsysteem met toeslagen. Vanuit PvdA idealen bezien zijn deze maatregelen daarom onbegrijpelijk.

De brief kunt u hier downloaden.