Door Wilco Bos op 15 januari 2014

Meer werk creëren en zorg dichtbij

Uit het verkiezingsprogramma “Doeltreffend Dichtbij” wil de PvdA Harderwijk tien punten uitlichten. Deze punten hebben voor ons de hoogste prioriteit. Gedurende de komende maanden zullen we op de Facebookpagina PvdA-Harderwijk dieper ingaan op deze punten.

De tien belangrijkste punten waarmee de PvdA Harderwijk de verkiezingen ingaat:

  1. meer werk creëren
  2. welzijn en (jeugd)zorg professioneel en in de wijk
  3. betaalbare woningen, weg met de wachtlijsten
  4. niemand onder de armoedegrens
  5. vrijwilligerswerk stimuleren, mantelzorgers ondersteunen
  6. extra aandacht voor werk voor 50+ en jongeren
  7. Klooster(plein) wordt autovrij en een cultuurplein
  8. intercityverbinding met de randstad
  9. elke wijk een eigen wethouder
  10. Harderwijk, bruisend en aantrekkelijk

Toelichting en onze andere punten kunt u vinden in ons verkiezingsprogramma “Doeltreffend Dichtbij”.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos