7 december 2013

Mogelijk toch sociale huurwoningen in Waterfront

De wens van de PVdA Harderwijk om meer sociale huurwoningen te realiseren in Harderwijk, wordt toch gehoord aldus De Stentor. Hoewel het college van burgemeester en wethouders herhaaldelijk verklaard hebben dat er voor sociale huur geen ruimte is in het kustwerkenplan, blijkt er toch een opening te zijn gecreëerd.

Gezien de lengte van de huidige wachtlijst voor een sociale huurwoning is de PvdA erg blij met deze opening van de gemeente. Wij zullen ons ook blijven inzetten om deze wachtlijsten fors in te korten, zodat er voor iedereen plaats is en blijft in Harderwijk. Op dit moment moeten Harderwijkse jongeren zo lang op een woning wachten, dat Harderwijk geen aantrekkelijke stad meer is om te blijven. PvdA Harderwijk vindt dit erg jammer en pleit daarom voor meer sociale huurwoningen, zowel in Waterfront als in Drielanden.