Door Graddy Sondern op 1 december 2013

Motie Estrado

Estrado verkeert in financiële moeilijkheden. De oorzaken zijn verschillend, maar een oplossing is ook al bedacht. De drie podia die Harderwijk rijk is, gaan onder 1 bestuur verder. Dat is een gevolg van de herbezinning in de culturele wereld na de grote bezuinigingen. Het college heeft aan het nieuwe bestuur toegezegd komend jaar een eenmalige extra subsidie te geven. Met de kadernota 2014 wil het college de raad verzoeken om structureel extra subsidie voor Estrado.

Hartstikke goed vind de PvdA Harderwijk. Zowel de subsidie als de vorming van het nieuwe bestuur. En met de toekomst van Estrado zit het naar ons idee ook goed nu een stevig nieuw bestuur de kar gaat trekken. Alle drie de podia kunnen van elkaar leren en elkaar gaan versterken. Natuurlijk is daarbij de financiële situatie van Estrado zorgelijk. Maar enig vertrouwen stellen in het nieuwe bestuur is hier wel op zijn plaats vinden wij.

Toch denkt de meerderheid van de raad hier anders over. Zij hebben een motie aangenomen met het verzoek aan het college om in februari met een onderzoek te komen naar de oorzaken en gevolgen van de (financiële) situatie bij Estrado. Ook weer een andere insteek van de raad (Met uitzondering dus van PvdA Harderwijk en Christen Unie) dan nog geen half jaar geleden.

Hierbij onze stemverklaring van afgelopen donderdag:
In juli dit jaar heeft de raad een amendement aangenomen waarbij de aanbevelingen van de rekenkamer rond Estrado meegenomen zouden worden in het herijkingsproces cluster podia en de ontwikkelingen naar aanleiding daarvan. De raad besliste in juli bijna unaniem dat een aparte benchmark en onderzoek rond Estrado niet nodig waren. Deze motie roept nu toch weer op om het college een apart onderzoek en verbeterplan uit te laten voeren. En dat ook nog eens in de wetenschap dat er door bezuinigingen geen ambtelijke capaciteit is bij de afdeling cultuur om dit soort extra onderzoeken en plannen uit te voeren. Wij vinden het belangrijk dat het nieuwe bestuur de ruimte krijgt om nu daadkrachtig de situatie te verbeteren. Daar hoort de capaciteit die er is in te gaan zitten. Om deze redenen zal de PvdA Harderwijk deze motie niet steunen.

De tekst van de motie van de Stadspartij Harderwijk Anders staat op de website van de gemeente Harderwijk (zie helemaal onderaan bij ‘Bijgevoegde documenten’).

Graddy Sondern
Fractievoorzitter PvdA Harderwijk

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern