Door Zehra Sariaslan op 23 april 2016

Onderzoek de belasting van mantelzorgers

Gemeenten doen een steeds groter beroep op mantelzorgers. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA Harderwijk daarom het college opgeroepen om de belasting van mantelzorgers te monitoren. De PvdA wil daarbij vooral oog hebben voor jonge mantelzorgers, waarbij de extra belasting betekent dat er minder tijd is voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en omgang van leeftijdsgenoten.

Daarnaast wilde de PvdA onderzoek naar een gelijkwaardiger verdeling tussen mannen en vrouwen bij mantelzorg en wilde ze meer informatie over welke beleidsinstrumenten hiervoor ingezet konden worden. Helaas wilde het college niet meegaan in dit laatste punt, de wethouder vond dit geen gemeentelijke taak. Een ingediende motie werd daarom gewijzigd, de aandacht in het onderzoek gaat nu vooral naar jonge mantelzorgers.

PvdA Raadslid Zehra Sariaslan: “jammer dat het college emancipatie niet hoog in het vaandel heeft en zich verstopt achter ‘dit is geen gemeentelijke taak’. We zijn overgegaan tot een participatiesamenleving waarmee de gemeente dus veel meer bevoegdheden heeft gekregen en ook daarmee ook veel verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van emancipatievraagstukken. En het feit dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat mantelzorg onevenredige gevolgen voor vrouwen heeft, betekent dat de gemeente hier veel meer mee moet doen. Mantelzorg is een emancipatievraagstuk en met zulke uitspraken geeft het college aan dat ze zich niet willen bemoeien met het emancipatieproces in Harderwijk.”

Ondanks deze gemiste kans is de PvdA blij dat vrijwel de gehele raad de ingediende motie ondersteunde, al wordt de verdeling tussen mannen en vrouwen helaas niet mee genomen.

Zehra Sariaslan

Zehra Sariaslan

Zehrâ is 28 jaar en is geboren en getogen in Harderwijk. Jarenlang heeft ze op de markt groente en fruit verkocht. Tijdens haar studie was zij als jongerenvertegenwoordiger actief bij de Verenigde Naties. Nu werkt ze als beleidsmedewerker bij een mensenrechtenkennisinstituut voor emancipatie in Amsterdam. In de gemeenteraad komt Zehrâ op voor kwetsbare minderheidsgroepen. De

Meer over Zehra Sariaslan