Door Wilco Bos op 4 juli 2016

Parkeerprobleem mindervaliden opgelost

De afgelopen maanden leverde het ontbreken van parkeerplaatsen voor mindervaliden bij het Station in Harderwijk flink wat discussie op in de raad. De wethouder gaf aan dat er wel plekken waren, maar deze lagen niet op het P&R terrein en waren daardoor onvindbaar. De gemeenteraad kwam eerst niet tot een besluit over het maken van goede bewegwijzering of het toevoegen van parkeerplaatsen voor minder validen op het P&R terrein. Bij een eerste motie staakten de stemmen, een vergadering later werd een oplossing zelfs afgestemd.

Gelukkig heeft de gemeente dit probleem uiteindelijk toch opgelost. Er zijn borden geplaatst langs het Westeinde die minder validen naar de juiste locatie wijzen. Hulde voor de gemeente dus!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos