Door Wilco Bos op 29 oktober 2016

Parkeren, gratis of niet?

Afgelopen donderdag was er weer een leuke raadsvergadering met flink wat onderwerpen. Zo werd er besloten om geen tweede fietsbrug over de A28 aan te leggen, flink gedebatteerd over een nieuwe plek voor de vishandel van Dries van de Berg en over hoe Harderwijk met windenergie omgaat. Dit laatste debat werd op een gegeven moment een welles-nietes spelletje over of de raad nu ingestemd had met grote windmolens of niet. Maar over deze punten wil ik het allemaal niet hebben. Er werd namelijk ook een ander punt besproken: de verlenging van de parkeerproef.

In het kort: in 2015 is de gemeente Harderwijk gestart met een proef met gratis parkeren. Dit kon alleen in de Houtwalgarage en op parkeerterrein Westeinde, en alleen de eerste twee uur op doordeweekse dagen waren gratis. Deze proef bleek succesvol, meer mensen wisten de binnenstad te vinden doordeweeks. Het college stelde dus voor om deze proef te verlengen. En ook al klinkt dit wat technisch, het is een leuk onderwerp om eens nader te bestuderen.

Toch was er ook kritiek te horen. Diverse onderzoeken werden aangehaald, die lieten zien dat er niet of nauwelijks een relatie is tussen gratis parkeren en het aantal bezoekers van een centrum. Heeft het dan wel zin om gratis parkeren te bieden? Gratis bestaat tenslotte niet, het kost de gemeente gewoon geld. En die ondernemers? Kunnen die niet meebetalen? Die profiteren er tenslotte van.

Ik vond het eerlijk gezegd soms bijna een gênante vertoning. Allereerst: een bruisende binnenstad is natuurlijk veel meer dan wel of niet gratis parkeren. Dit helpt hooguit een klein beetje in het imago, maar je trekt vooral bezoekers naar je stadscentrum, als het bruist. Als mensen er graag willen wezen.

Een tijdje geleden is er trouwens gedebatteerd over deze bruisende binnenstad. De raad had aan onderzoeksbureau BRO gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Hoe kan de binnenstad van Harderwijk meer bezoekers trekken? De eerste, en volgens de onderzoekers met afstand de belangrijkste conclusie: Voer de koopzondag in. Voor ruim de halve raad voldoende om dit rapport grotendeels de prullenbak in te gooien. Waarom zou je ook iets doen met onderzoeken die je zelf aanvraagt. Het CDA maakte het toen nog leuker door doodleuk te vragen om een onderzoek waarom grote ketens niet naar Harderwijk willen komen (hint: het antwoord staat in het rapport).

Maar goed, ik dwaal af. Het gaat over een andere belangrijke conclusie van het BRO rapport: het parkeerbeleid. Er wordt geadviseerd om je als stad gastvrij op te stellen, voor wat betref parkeertarief en parkeerbeleid. Hier wordt ook gratis parkeren genoemd. En daar ging het dus over.

Enkele weken geleden had het centrummanagement al ingesproken in de raadscommissie. Hij was enthousiast over de parkeerproef en zag dat de bezoekersaantallen gestegen waren. Hij wilde graag meedenken over verlengen en uitbreiding en gaf aan dat ondernemers graag meedachten en meewerkten. Alles om de binnenstad nog bruisender te maken. Naar mijn mening doen de ondernemers daar overigens ook van alles aan. De afgelopen jaar doen zij erg hun best om de stad gezellig te maken. Er wordt veel gedaan met de aankleding en ook worden er veel leuke dingen gedaan.

Maar ja, terug naar de raadsvergadering. De ChristenUnie vond het wel mooi geweest. Deze tegenstanders van de koopzondag vonden ook de parkeerproef geen goed idee meer. Gratis parkeren kost alleen maar geld. En trouwens: konden ondernemers niet gewoon de helft mee betalen? Dat een deel van de ondernemers flink moeite moet doen om het hoofd boven water te houden, dat maakt niet uit. Gelukkig vond dit voorstel verder geen steun.

Dan VVD en D66. Die wilden de proef graag uitbreiden naar de zaterdag. Op zich een sympathiek voorstel. Wel was ik erg verbaasd dat de VVD, die altijd fel tegen welke heffing voor de toerist dan ook is, dit wilde betalen door de parkeerkaarten van dolfinarium te verhogen. Het college zag hier geen heil in. Toch zou een dergelijk voorstel met een betere dekking, en gekoppeld aan evenementen best interessant kunnen zijn. Wie weet voor de toekomst!

Parkeren, gratis of niet. Het blijft een heikel punt. Maar wel een interessant punt. Hoe kunnen we Harderwijk zo aantrekkelijk mogelijk maken voor inwoners en bezoekers? Parkeren is maar een onderdeel hiervan, maar toch is het goed dat ook over deze onderdelen uitgebreid gesproken wordt in de raad. Samen maken we de stad tenslotte!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos