Door Wilco Bos op 30 januari 2018

Plan Stadsdennenkerk deugt niet

“Het plan zorgt voor een parkeerprobleem in de wijk, het is te hoog en er wordt te makkelijk omgegaan met geluidsnormen”, zo vat raadslid Laurens de Kleine de problemen van de PvdA fractie met de plannen voor nieuwbouw op de plek van de Stadsdennenkerk samen. “Zowel de gemeente als de woningcorporatie Uwoon hebben onvoldoende gekeken naar de impact die het bouwen op de wijk heeft.”

In de commissie Ruimte bleek al dat er in de gemeenteraad veel weerstand was tegen de plannen. Het parkeeronderzoek was gedaan tijdens de zomervakantie, en er was geen rekening gehouden met het verdwijnen van huidige parkeerplaatsen. De voorgestelde bouwhoogte is enkel in lijn met de kerktoren, de rest van het gebouw is flink lager, waardoor het straatbeeld, zeker voor de direct omwonenden ingrijpend verandert.

Kortom, voldoende redenen om de gemeente en Uwoon terug naar de tekentafel te sturen. De PvdA fractie is groot voorstander van de bouw van meer goedkope huurwoningen, ook op deze plek. Goedkope huurwoningen zijn in Harderwijk hard nodig. Daarom vinden we het nog steeds onbegrijpelijk dat bij de nieuwbouw in Harderweide de eerste 54 goedkope huurwoningen geschrapt zijn. Maar zeker bij inbreidingsplannen moet beter rekening gehouden worden met de wijk. In de raadsvergadering van volgende week zal de fractie dan ook tegen de herziening van het bestemmingsplan stemmen. Wel denkt de PvdA graag mee met nieuwe plannen op deze locatie en andere locaties.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. Hier zet hij zich in voor betaalbare woningen, goede regelingen voor minima, betrouwbare zorg en echte werkgelegenheid in plaats van vooruitgeschoven banenplannen. Binnen zijn eigen wijk Stadsweiden is Wilco actief in het wijkplatform en denkt zo mee over onderwerpen als het groenonderhoud en de verkeersveiligheid in de

Meer over Wilco Bos