Door Jan Albert Kram op 11 juli 2018

Progressieve politici brengen fossielvrij werkbezoek

In het kader van de ‘Elfwegentocht voor fossielvrij vervoer’ in Friesland, wordt vanuit de provincie Gelderland op 11 juli ook een bijdrage geleverd met een werkbezoek van progressieve politici van de Noordwest-Veluwe per e-bike. Er is voor Gaasterland gekozen om omdat beide gebieden erg op elkaar lijken.

Gaasterland heeft evenals de Noordwest-Veluwe zandgrond met bossen, weidegebied, recreatief water en een belangrijke toeristeneconomie. Gaasterland heeft een voorsprong op de NW-Veluwe wat natuurontwikkeling en de relatie natuur- agrariërs betreft (Provinciale overlegstructuur met gebied beherende organisaties, Particulier Natuurbeheer, Agrarische Natuurvereniging Bosk&Greide). De samenhang van bedrijven die zich richten op het toerisme te maken, wordt gerealiseerd door opleiden van ‘ambassadeurs van het landschap’.

Het doel van het werkbezoek is informatie en inspiratie opdoen op het gebied van:

  • samenwerking natuurorganisaties, particulieren en agrariërs voor ontwikkeling en behoud van de kwaliteit van het buitengebied.
  • een landschappelijk ‘merk’ gebruiken waar ondernemers en particulieren gebruik van maken en dat daardoor ook mede vorm aan geven. In Gaasterland zijn dat de ‘ambassadeurs van het landschap’.

Omdat inzet voor duurzaamheid (= klimaatmaatregelen, energietransitie en circulaire economie) meer is dan woorden in een programma, wordt aangesloten bij het Friese initiatief van de ‘Elfwegentocht’ voor fossielvrij vervoer. De inspectie van de buitengebieden tijdens het werkbezoek vindt daarom plaats per e-bike.

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram

Jan Albert Kram is secretaris en heeft ‘regionale PvdA-activiteiten’ in portefeuille. Hij is acht jaar gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie geweest en was lid van de commissies Ruimte en Beleid Algemeen en plaatsvervangend lid van de agendacommissie. Daarnaast is hij enkele jaren voorzitter van de Wereldwinkel Harderwijk geweest en penningmeester van Stadstheater/Cultureel Centrum Harderwijk.

Meer over Jan Albert Kram