PvdA avond woningmarkt levert mooie inzichten op

Door Wilco Bos op 16 februari 2018

“Het gebeurt niet vaak dat ik bij een PvdA bijeenkomst ben en er stoelen bijgezet moeten worden”, grapte Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Samen met gedeputeerde Josan Meijers,  oud directeur van Omnia Arie van der Spek en de jonge woningzoeker Adam Belhaj dacht hij mee over hoe jongeren in Harderwijk aan een huis kunnen komen.

In de bomvolle zaal zat een breed gezelschap. Naast PvdA leden zaten er Jongeren en starters, vertegenwoordigers van organisaties als Hypotheekshop, Omnia en UWoon, politici van Harderwijk Anders, GroenLinks en Progressief Ermelo en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Harderwijk. Kortom, genoeg denkkracht om buiten bestaande kaders te denken.

En dat lukte dan ook aardig. Van tijdelijke en flexibele bouw, tot financieel omdenken. PvdA Harderwijk zal hier de komende jaren zeker politiek mee aan de slag gaan, hopelijk in samenwerking met de aanwezige politici van Harderwijk Anders en GroenLinks. De volledige lijst van aandachtspunten en oplossingsrichtingen staat hieronder:

 • Verhuisservice voor ouderen naar appartementen laten financieren door gemeente. Dit helpt doorstroming te bevorderen
 • Startersleningen doorlopend beschikbaar
 • Het geld van de startersleningen van enkele jaren terug zou blijven rondgaan in nieuwe startersleningen, waarom gebeurt dit niet?
 • Gemeente moet actieve rol pakken, niet passief
 • Laat de gemeente grond uitgeven waar kant en klare woningen op kunnen worden gebouwd
 • Lage inkomens zitten klem:
  • Huurtoeslag
  • Kostendelersnorm
  • Kinderen thuis kost geld, maar uit huis is te weinig geld voor
 • Maak kopen aantrekkelijk, zodat huurwoningen vrijkomen en beschikbaar blijven voor hen dit dat nodig hebben
 • Stimuleringsfonds volkshuisvesting SVN biedt diverse leningen. Welke neemt Harderwijk? Starterslening, blijverslening etc
 • Woningen tot €150.000 aanbieden, evt met erfpachtregeling
 • Biedt senioren die in een eengezinswoning wonen een appartement aan tegen dezelfde huur of goedkoper. De vrijgekomen huurwoning zal toch een hogere huurprijs hebben dan daarvoor
 • Maak het komende jaar een inventarisatie van alle beschikbare grond en gebouwen
  • Kijk wat er de komende 15 jaar beschikbaar is voor tijdelijke bouw
  • Substantieel bedrag vrijmaken in begroting en investeren met terugverdieneffect van 15 jaar
 • Zorg voor flexibele/tijdelijke bouw om mee te bewegen met de woningmarkt
 • Stimuleer/faciliteer eigen particulier opdrachtgeverschap (met eigen keus prijs/kwaliteit), zoals in Almere
 • Maak woningen verplaatsbaar
 • Grondprijs is te hoog, gemeente verdient er teveel aan
 • Waarom is bouwgrond 8-10 keer zo duur als landbouwgrond?
 • Gemeente mag best investeren in goedkopere woningen
 • Begin nu met tijdelijke bouw
 • Geen hogere WOZ waarde door duurzaamheidsmaatregelen
 • De corporaties zijn de partners die de starters echt kunnen helpen
 • Meer pop-up wijken, korte termijnoplossing
 • Creëer de mogelijkheid van een “trailer-park” in de braakliggende grond van Drielanden
Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. Hier zet hij zich in voor betaalbare woningen, goede regelingen voor minima, betrouwbare zorg en echte werkgelegenheid in plaats van vooruitgeschoven banenplannen. Binnen zijn eigen wijk Stadsweiden is Wilco actief in het wijkplatform en denkt zo mee over onderwerpen als het groenonderhoud en de verkeersveiligheid in de

Meer over Wilco Bos