Door Wilco Bos op 27 januari 2014

PvdA Harderwijk lanceert nieuw magazine ‘Dichtbij’

De PvdA Harderwijk heeft een magazine uitgebracht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In dit magazine komt PvdA-lijsttrekker Laurens de Kleine uitgebreid aan het woord, stellen een aantal kandidaat-raadsleden zich voor en belicht fractievoorzitter Graddy Sondern de Harderwijkse zorg na 2014. Ook doen enkele wijk- en buurtvrijwilligers en mantelzorgers uit Harderwijk hun verhaal.

In het verkiezingsmagazine zijn eveneens de tien belangrijkste punten opgenomen uit het PvdA Harderwijk-verkiezingsprograma ‘Doeltreffend Dichtbij’. PvdA-lijsttrekker en wethouder Laurens de Kleine, die nog vier jaar wil doorgaan als wethouder, gaat ook daar in het hoofdartikel ‘Meer werk creëren en zorg dichtbij’ uitgebreid op in.

Bovendien bevat het magazine een interview van cabaretier Erik van Muiswinkel met Diederik Samsom, de PvdA-fractievoorzitter in Tweede Kamer, een interview met PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing over beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs, een artikel over slimme zorg in de buurt en een Politieke Kennis Quiz.

“Met onder meer dit magazine willen we laten zien waar de PvdA voor staat en waar we de komende jaren heen willen. Daarbij zijn zorg en werk onze meest belangrijke punten,” aldus lijsttrekker Laurens de Kleine.

Het magazine ‘Dichtbij’, verschenen in een oplage van tienduizend exemplaren, is afgelopen zaterdag uitgereikt aan tal van bewoners in een deel van de woonwijk Stadsdennen tijdens een straatactie door leden van het PvdA Harderwijk-campagneteam. In de komende weken wordt het magazine tijdens straatacties ook uitgereikt en huis-aan-huis bezorgd in andere delen van Stadsdennen en in alle andere woonwijken in Harderwijk.

U kunt het magazine Dichtbij ook hier downloaden.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. Hier zet hij zich in voor betaalbare woningen, goede regelingen voor minima, betrouwbare zorg en echte werkgelegenheid in plaats van vooruitgeschoven banenplannen. Binnen zijn eigen wijk Stadsweiden is Wilco actief in het wijkplatform en denkt zo mee over onderwerpen als het groenonderhoud en de verkeersveiligheid in de

Meer over Wilco Bos