Door Laurens de Kleine op 25 november 2015

PvdA stelt vragen over precarioheffing

Op 12 november heeft de Harderwijkse gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over invoering van de zogenaamde precarioheffing. Deze nieuwe belasting zou opgelegd worden aan bedrijven die ondergrondse leidingen in Harderwijk beheren en de gemeente op jaarbasis 1,7 miljoen euro opleveren. Bij dit debat heeft de PvdA gewaarschuwd voor de haken en ogen die aan deze heffing zaten en aangegeven dat het rijk op het punt stond deze heffing af te schaffen. Het college heeft er echter voor gekozen deze heffing toch in te voeren en wordt nu geconfronteerd met het besluit van de Tweede Kamer van 24 november om deze weer af te schaffen.

PvdA raadslid Laurens de Kleine tijdens het debat: “Een college dat zo voorzichtig met onze gelden omgaat en voortdurend waarschuwt voor een te optimistische kijk naar het begrotingsoverschot op meerjarenbegroting gaat opeens verrassend nonchalant om met deze risico’s.” Om de gevolgen van deze snelle afschaffing voor de meerjarenbegroting inzichtelijk te maken heeft de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De vragen luiden als volgt:

Op 12 november jongstleden heeft PvdA Harderwijk tijdens de behandeling van de Themabegroting 2016-2019 aandacht gevraagd voor de risico’s van de precarioheffing. Hierin hebben wij het college meegegeven dat het rijk overweegt deze heffing te verbieden. Er is voor gekozen om de opbrengsten van 1,7 miljoen euro direct op te nemen in de begroting, ondanks de haken en ogen die in deze heffing zitten.

Het argument dat de inwoners van Harderwijk met deze heffing een verborgen belasting via de nutsbedrijven voorgeschoteld krijgen, werd afgedaan. Toch is het juist dit argument dat de Tweede Kamer gisteren heeft laten besluiten om de precarioheffing af te schaffen.

Vraag 1:
Was het college bij het opstellen van deze begroting al op de hoogte van het voornemen van de Tweede Kamer om deze heffing af te schaffen?

Vraag 2:
Zijn zorgen vanuit andere gemeenten en vanuit de gemeenteraad wel serieus genomen?

De motie roept de regering op om de heffing geleidelijk af te schaffen. Om te voorkomen dat gemeenten plotseling met een gat in hun begroting worden geconfronteerd.

Vraag 3:
Verwacht het college de heffing het komende jaar nog te kunnen innen, aangezien er nog geen betalingsverleden is?
Zo nee, hoe gaat het college het gat van €1.600.000 op de begroting van 2016 dekken?

Vraag 4:
Wat is de implicatie van het afschaffen van de heffing op de meerjarenbegroting?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van PvdA Harderwijk,
Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine