Door Laurens de Kleine op 25 mei 2016

PvdA stelt vragen over Stadslab

Het Harderwijker Stadslab heeft na anderhalf jaar de handdoek in de ring gegooid. Deze organisatie zou studenten en ondernemers in de regio met elkaar moeten verbinden, maar wist onvoldoende succes te boeken. Financiële steun vanuit het bedrijfsleven bleef uit.

Het Stadslab heeft in de afgelopen jaren wel forse steun vanuit de gemeente ontvangen. De PvdA vraagt zich daarom af of het College van B & W in Harderwijk op de hoogte was van de situatie binnen het Stadslab, en wat het College hieraan gedaan heeft? Het gaat tenslotte om een investering van publiek geld. De PvdA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Inhoud schriftelijke vragen

Geacht College,

Naar aanleiding van berichtgeving in De Stentor van 24 mei jongstleden omtrent het niet verder gaan van het Stadslab Harderwijk, heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

1. In hoeverre was het College bekend met het feit dat het Stadslab niet aan haar verwachtingen kon voldoen om financieel onafhankelijk te worden;
2. Heeft het College overwogen om in te grijpen en het Stadslab te helpen er een succes van te maken;
3. Heeft het Stadslab voldoende steun ontvangen om de pilot (proefproject) uit te laten groeien tot een succesvolle onderneming;
4. Kan het College aangeven hoeveel subsidie er aan dit proefproject is uitgegeven en welke resultaten er mee zijn behaald;
5. Kan het College aangeven waarom zij nu kennelijk de handen van het project aftrekt waardoor er sprake is van een desinvestering van publiek geld;
6. Met veel positieve verwachtingen heeft het College het Stadslab geïntroduceerd en nu het al na anderhalf jaar sneuvelt is onze vraag welke lessen er kunnen worden getrokken uit het mislukken van dit project. Kan het College aangeven welke dat zijn.

Tot zover onze vragen en wij zien uw beantwoording graag tegemoet. Met een vriendelijke groet,
Namens de fractie van de PvdA Harderwijk,
Laurens de Kleine.

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine