8 mei 2015

PvdA stelt vragen over Stichting Noah

Op donderdag 7 mei zijn er bij de Stichting Noah twee mensen op straat gezet. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de doelstellingen van deze stichting. Aangezien de gemeente Harderwijk deze stichting ondersteunt, wil de PvdA graag van het College weten hoe de gemeente omgaat met deze situatie. Gelukkig hebben mensen die begaan zijn met het lot van de op straat gezette personen gezorgd voor (tijdelijk) onderdak.

De PvdA heeft aan het college de volgende vragen gesteld:

  1. Klopt het dat de gemeente Harderwijk een subsidierelatie heeft met de stichting Noah?
  2. En als dat zo is, zijn er dan in de subsidieafspraken met de Stichting Noah geen afspraken gemaakt om mensen niet zondermeer op straat te zetten?
  3. Is dat niet het geval, is het College met de PvdA  van mening dat dit alsnog moet worden opgenomen?
  4. Is het College op de hoogte van het feit dat er door de Stichting Noah 2 mensen op straat zijn gezet zonder dat er naar een alternatief voor de betrokkenen is gezocht?
  5. Wil het College bij de stichting Noah navraag doen wat er in de onderhavige situatie is gebeurd en is u van plan om maatregelen te nemen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen?