Door Wilco Bos op 21 maart 2019

PvdA stemmers bedankt!

De provinciale en waterschapsverkiezingen zijn weer achter de rug. Meer dan 1500 Harderwijkers hebben voor de Provinciale Staten op de PvdA gestemd en voor de waterschapsverkiezingen waren dit er zelfs meer dan 2000. Bedankt! Na dramatische uitslagen in 2017 en 2018 lijkt het alsof de weg omhoog weer is ingezet, en dat merken we gelukkig door het hele land ook op straat. We zullen er in lokaal, in de provincies en de waterschappen, landelijk en Europees ook alles aan doen om dat vertrouwen vast te houden en weer te vergroten. Door ons sterk te maken voor betaalbare woningen, werkgelegenheid, goede zorg en een normaal inkomen. Basiszekerheden dus. En daar mag u ons ook op blijven aanspreken, zeker in Harderwijk.

Naast dat we zelf blij zijn met deze uitslag, feliciteren we natuurlijk ook de winnaars: Forum voor Democratie, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Het politieke landschap is flink verschoven en dat zal gevolgen hebben. Welke? Dat zal de tijd leren. Voor nu: alle Harderwijkers die op de PvdA en op onze lokale kandidaten Paul Hoogland, Laurens de Kleine en ondergetekende hebben gestemd, Bedankt!

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. Hier zet hij zich in voor betaalbare woningen, goede regelingen voor minima, betrouwbare zorg en echte werkgelegenheid in plaats van vooruitgeschoven banenplannen. Binnen zijn eigen wijk Stadsweiden is Wilco actief in het wijkplatform en denkt zo mee over onderwerpen als het groenonderhoud en de verkeersveiligheid in de

Meer over Wilco Bos