Door Wilco Bos op 27 augustus 2018

PvdA verbaasd over promotie RoundUp

De Harderwijkse PvdA is verbaasd over het promoten van RoundUp door de gemeente Harderwijk. Deze week verspreid de gemeente Harderwijk informatie over de herkenning en bestrijding van de Japanse duizendknoop. Eén van die tips hieruit is het bestrijden met glyfosaat / RoundUp.

Dit bestrijdingsmiddels is al geruime tijd controversieel en ook al eens onderwerp geweest in de gemeenteraad. Minister Carola Schouten noemt dit middel “een middel dat enkel ingezet zou moeten worden als laatste redmiddel”. Diverse Europese landen werken niet voor niets aan een verbod voor dit middel. De kans op succesvolle bestrijding met RoundUp is kleiner dan de kans op nevenschade. Daarnaast wordt betwist of de consumentenversie wel sterk genoeg is voor bestrijding van de Japanse duizenknoop.

De Harderwijkse PvdA stelt daarom schriftelijke vragen aan het College. Daarin wil de fractie onder andere weten waarom expliciet gekozen is voor promotie van RoundUp en of dit strookt met het Harderwijkse groenbeleid. Ook wil de fractie weten waarom er niet is gekozen voor professionele bestrijding door het inschakelen van Snel Herstel.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos