Door Wilco Bos op 4 maart 2016

PvdA vraagt aandacht voor uitstoot

Met het plaatsen van een verkeersbord langs de A28 vraagt de PvdA aandacht voor de uitstoot van fijnstof. Onlangs is de snelheid op dit traject verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Aangezien een aantal Harderwijkse wijken direct naast de snelweg liggen, heeft dit gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. De gemeente Harderwijk heeft daarom ook bezwaar aangetekend tegen de snelheidsverhoging, maar dit bezwaar is in de prullenbak beland.

Ook is de gemeente al jarenlang in gesprek met Rijkswaterstaat, om kapotte geluidsschermen te vervangen. Rijkswaterstaat ziet de noodzaak, maar heeft de komende vijf jaar geen geld beschikbaar voor reparatie. Ondertussen worden de Harderwijkers in de kou gezet, want met de snelheidsverhoging neemt ook de geluidshinder toe. Met deze actie hoopt de PvdA daarom op een ludieke wijze aandacht te vragen voor een serieus probleem.

De hele actie is gefilmd door Frits Sparnaaij

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos