7 november 2014

PvdA weigert college blanco cheque

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft de PvdA geweigerd in te stemmen met de begroting van het college. De partij werd hierin gesteund door de fracties van D66 en Gemeentebelang. Op de begroting prijkt namelijk een bedrag van 7,5 miljoen voor de verbouwing van het stadhuis. De gemeenteraad heeft echter nog geen plan gehoord of gezien. Fractievoorzitter Graddy Sondern: “De PvdA is niet van plan om blanco cheques uit te delen aan het college, op basis van plannen die nog niet eens zijn uitgewerkt. We nemen onszelf als raad niet serieus als we nu al goedkeuring verlenen voor zo’n groot bedrag”.

Om dit te repareren diende de PvdA een amendement in, om dit bedrag uit de begroting te halen totdat het college komt met financieel goed onderbouwde plannen. Aangezien de collegepartijen er geen probleem in zagen om in deze door hen benoemde “voorzichtige en solide” begroting een blanco cheque uit te delen, heeft de PvdA tegen de begroting gestemd.