Door Laurens de Kleine op 1 april 2019

PvdA wil betaalbare woningen in Waterfront

In de raadsvergadering van komende donderdag zal de Partij van de Arbeid vol inzetten op het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen in Waterfront. De doelen in de woonvisie kunnen immers niet behaald worden, zonder ook Waterfront hierin te betrekken. Zeker in nieuwbouwwijken is in Harderwijk op dit moment onvoldoende aandacht voor goedkopere woningen. De uitwerking van Fase 3 Waterfront is daarom het ideale moment om hier werk van de maken.

Concreet gaat de PvdA voorstellen om in Waterfront ten minste 150 betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Het gaat hierbij om woningen met een maximale koopprijs tot 200.000 euro of een maandelijkse huurprijs van maximaal 720 euro. Raadslid Laurens de Kleine: “Als we de wachtlijsten in Harderwijk weg willen werken, moeten we vol aan de slag voor betaalbare woningen. Ook zijn we, net als het College, een voorstander van gevarieerde wijken. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat Waterfront een wijk voor iedereen wordt en iedereen in Harderwijk zeker kan zijn van een betaalbare woning.”

Tevens zal de PvdA in de raadsvergadering een motie indienen om levensloopbestendige woningen te realiseren in Waterfront. In Harderwijk is een tekort aan dergelijke woningen voor gezinnen waar onderling mantelzorg gegeven wordt, door ziekte of handicap van één van de gezinsleden. Betaalbare woningen met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond worden vrijwel niet verkocht. De PvdA wil dat het College hier rekening mee houdt bij de verdere uitwerking van de plannen.

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine

Laurens de Kleine is geboren in Ermelo, 38 jaar samen met Henriette en heeft samen met haar twee 2 kinderen. Matthijs, een 24-jarige student Economische Geografie aan de Universiteit van Utrecht en Robin, een 21-jarige student Social Studies aan de Hogeschool van Utrecht. Laurens heeft in Driebergen zijn opleiding gevolgd aan Hogeschool (voorheen Sociale Academie)

Meer over Laurens de Kleine