Door Wilco Bos op 2 november 2018

PvdA wil extra aandacht voor bestaanszekerheid

Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg fractievoorzitter Wilco Bos extra aandacht voor bestaanszekerheid. In een stad die het voor de wind gaat, moeten ook de mensen die het moeilijk hebben voelen dat het goed gaat. Lees zijn volledige bijdrage aan het debat hieronder.

“Harderwijk is financieel gezond. Dit is het gevolg van jarenlang solide beleid. En nu de crisis voorbij is en Harderwijk de vruchten plukt van dit beleid, mogen de Harderwijkers dat ook wel merken. En dat gebeurt ook. Harderwijk wordt steeds mooier. De boulevard, het strandeiland, en de gemeente investeert in mooie plekken als De Wellen en de Crescentplas. En waar wij in de vorige periode al voor pleitten, het groenonderhoud, wordt eindelijk weer structureel op een hoger niveau getild. De Harderwijkers mogen het merken!

Maar helaas merken niet alle Harderwijkers het. Een deel van de Harderwijkers heeft moeite om rond te komen. Zij leven rond of onder de armoede grens. Alleenstaanden, maar ook gezinnen. Ouderen die niet of nauwelijks rond kunnen komen van de AOW. Kinderen die normale en simpele dingen moeten missen. Die niet altijd kunnen ontbijten voordat ze naar school gaan. Of een winterjas kunnen betalen. En dat raakt mij, dat mag u best weten.

En als raadslid raakt het me dan ook dat ik, in een stad die bruist en die investeert, te weinig aandacht zie voor deze groep mensen. Natuurlijk, in de begroting staat heel mooi verwoord dat het College bestaanszekerheid wil bereiken voor mensen die leven op en rond de armoedegrens. Maar wat het College ervoor wil doen is te eenzijdig. Natuurlijk is meedoen op de arbeidsmarkt een belangrijk doel. Maar dit lukt niet altijd, en dan mist een oplossing om armoede te verminderen. Of een aanpak om een gezin te ondersteunen.

De Partij van de Arbeid wil hier meer inzet op. En dan niet in de vorm van vluchtige regelingen of eenmalige extra’s, maar in de vorm van concreet toekomstbestendig beleid. We zullen hiervoor dan ook met een voorstel komen bij de besluitvorming. Want het is wat ons betreft een noodzaak, dat we in een stad die het voor de wind gaat, ook de armoede terug kunnen dringen, zeker bij kinderen. Graag willen we ook van de andere partijen horen hoe belangrijk het bestrijden van armoede gevonden wordt. En of partijen ook bereid zijn om hier geld tegenover te zetten.

In dat licht is het overigens bijzonder hoe de gemeente omgaat met het Sociaal Domein. Hier is een stevige reserve opgebouwd. Dat is ook nodig, omdat het onzeker is of er in de toekomst voldoende geld beschikbaar is. Zo zijn er ook nu al tekorten, en ook vanaf het Rijk worden bezuinigingen verwacht. Het lijkt ons dan ook onverstandig om nu al een half miljoen per jaar van deze reserve af te romen. Gebruik dat dan liever voor sociaal beleid.

Als laatste wil ik toch nog even het theater aanstippen. In 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het theater in de stationslaan open te houden. Dit was een zwaarbevochten compromis waar een stevig traject aan voorafgegaan is. In de begroting wordt echter de mogelijkheid open gehouden om het theater toch weer te sluiten. Dit sluit niet aan bij de positieve samenwerking die de afgelopen jaren tot stand is gekomen tussen SaP-connectie en Stichting Podia Harderwijk. Bij de besluitvorming zullen we daarom voorstellen om de tekst in de begroting weer in lijn te brengen met het raadsbesluit uit 2017 en zo een volwaardig theater in Harderwijk gewaarborgd te houden.”

De VVD ging vervolgens onderstaande confrontatie aan over het opendraaien van de geldkraan.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos