Door Wilco Bos op 20 april 2016

PvdA wil veilige woonerven

Op woonerven in Harderwijk wordt regelmatig te hard gereden. De toename van 30 kilometer zones, en intensieve campagnes hiervoor, hebben gezorgd voor onduidelijkheid bij automobilisten. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De PvdA dringt daarom aan op het aanpassen van de verkeersborden.

PvdA woordvoerder Wilco Bos: “In 2012 is door het ministerie een nieuw verkeersbord voor woonerven ontwikkeld, waarop ook duidelijk de maximumsnelheid van 15 kilometer per uur aangegeven is. In Harderwijk is dit bord helaas nog niet in gebruik”. Tijdens de raadsvergadering van 21 april zal de PvdA er daarom op aandringen om de verkeersborden van woonerven te vervangen en gebruik te maken van de nieuwe borden. Daarnaast dringt de PvdA aan op extra verkeerscontroles op woonerven, zodat hardrijders ook kunnen worden aangepakt.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos