Door Zehra Sariaslan op 10 juli 2014

Raad draait startersleningen de nek om

De gemeenteraad van Harderwijk heeft helaas besloten om geen startersleningen meer te verstrekken. Een motie van de PvdA die het college opriep om het dit instrument in stand te houden, kon niet op een meerderheid rekenen. Bijzonder hierin is de rol van de ChristenUnie. Tijdens de verkiezingscampagne was deze partij een groot voorstander van startersleningen. In hun programma pleiten zij ook voor voortzetting van de bestaande startersleningen. De PvdA is daarom erg teleurgesteld dat juist één van de grootste voorstanders niet thuis gaf toen deze woorden in daden moesten worden omgezet.

De PvdA vindt startersleningen van groot belang voor de doorstroming in de woningmarkt en het bieden van kansen voor jongeren om in Harderwijk te blijven. Wethouder de Jong deed weliswaar een zachte toezegging om naar rijksgelden te zoeken, maar durfde geen concrete toezegging te doen. De PvdA is wel blij met de steun voor de motie van de Stadspartij Harderwijk Anders, Gemeentebelang Harderwijk Hierden en D’66. De PvdA zal tijdens de volgende begrotingsbehandeling aandacht voor dit thema blijven vragen.

Zehra Sariaslan

Zehra Sariaslan

Zehrâ is 28 jaar en is geboren en getogen in Harderwijk. Jarenlang heeft ze op de markt groente en fruit verkocht. Tijdens haar studie was zij als jongerenvertegenwoordiger actief bij de Verenigde Naties. Nu werkt ze als beleidsmedewerker bij een mensenrechtenkennisinstituut voor emancipatie in Amsterdam. In de gemeenteraad komt Zehrâ op voor kwetsbare minderheidsgroepen. De

Meer over Zehra Sariaslan