Door Wilco Bos op 29 april 2017

Starters in de kou

Geen sociale woningbouw in de wijk. Met dat uitgangspunt is de prestigewijk Waterfront gebouwd. En tegen de eigen woonvisie in lijkt het Harderwijks college dat uitgangspunt nu ook toe te gaan passen op het nieuwste stukje Drielanden: Harderweide. Blijkbaar horen goedkopere huurwoningen geen onderdeel meer te zijn van nieuwe wijken. En dat terwijl gevarieerde wijken een stad levendig en ook leefbaar maken. Je voorkomt dat je toekomstige achterstandswijken bouwt.

“In de gesprekken tussen woningbouwcorporaties, de marktpartijen en de gemeente is geen overeenstemming bereikt over de bouw van 54 sociale huurwoningen in Harderweide”. Zo stond het mooi in de krant. En daarom komen er om precies te zijn nul. Bijzonder eigenlijk, dat er blijkbaar van tevoren geen afspraken zijn gemaakt. Heeft het college liggen slapen? Of is de 15% sociale woningbouw uit de woonvisie niet zo belangrijk?

Op dit moment moet je in Harderwijk ongeveer acht jaar wachten voordat je een betaalbare eengezinswoning kunt huren. Acht jaar! En dat neemt op deze manier alleen maar toe! Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kinderen straks in Harderwijk blijven kunnen wonen? Dat gescheiden echtparen in dezelfde woonplaats kunnen blijven wonen? Met steeds minder vaste contracten kan immers niet iedereen een woning kopen. Harderwijk had ooit startersleningen om het kopen voor starters makkelijker te maken, maar ook dat is afgeschaft. Niet omdat het niet werkte. Maar omdat het college zich op andere groepen wilde richten.

En zo staan starters in Harderwijk in de kou. En dat kan anders! Zet meer vaart achter het bouwen. Zorg voor voldoende goedkope huurwoningen én koopwoningen. Voer de startersleningen weer in. Zorg voor mooie gevarieerde wijken, en investeer daarin ook in meer dan alleen maar in huizen. Kijk naar creatieve oplossingen als tiny houses en ombouwen van kantoorpanden. Kortom: doe iets! In plaats van vergeten afspraken te maken.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos