Door Zehra Sariaslan op 8 juli 2014

Startersleningen moeten blijven

Het Harderwijkse potje voor startersleningen blijkt bijna leeg te zijn, en het college is niet van zins dit potje de komende jaren bij te vullen. Wethouder De Jong wil hier pas naar kijken als de eerste aflossingen binnen zijn, maar dit kan tot 3 jaar duren. De PvdA wil hier niet op wachten. PvdA Raadslid Zehrâ Sariaslan: “De starterslening voorziet duidelijk in een behoefte. De kansen voor jongeren op de woningmarkt worden vergroot, wat ook gunstig is voor de doorstroming”

De PvdA dient donderdag 10 juli tijdens de vergadering van de gemeenteraad een motie in, waarin de raad het college oproept om geld vrij te maken voor extra startersleningen. Zo hoopt de partij de woningmarkt in Harderwijk in beweging te houden en Harderwijkse jongeren in Harderwijk te houden. De PvdA hoopt op brede steun, aangezien veel partijen tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen aangegeven hebben startersleningen van groot belang te vinden.

Motie voortzetting startersleningen:

De Raad,
gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
1. Het budget voor startersleningen van de gemeente Harderwijk vrijwel leeg is

Overwegende dat:
1. De starterslening voorziet in een behoefte, gezien het beroep wat er tot nu toe op gedaan is
2. De investering na verloop van tijd weer terugvloeit in de gemeentekas;
3. Startersleningen de kansen voor jongeren op de woningmarkt vergroot en mede daardoor gunstig zijn voor de doorstroming op de woningmarkt;
4. De crisis op de woningmarkt nog niet voorbij is waardoor maatregelen noodzakelijk blijven.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:
1. Startersleningen beschikbaar te blijven stellen voorlopig tot een budget van € 500.000,-
2. De dekking hiervoor te zoeken in de algemene reserve, of op andere wijze indien dat betere mogelijkheden biedt.
3. De raad bij de eerstvolgende raadsvergadering hiertoe een voorstel voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Zehra Sariaslan

Zehra Sariaslan

Zehrâ is 28 jaar en is geboren en getogen in Harderwijk. Jarenlang heeft ze op de markt groente en fruit verkocht. Tijdens haar studie was zij als jongerenvertegenwoordiger actief bij de Verenigde Naties. Nu werkt ze als beleidsmedewerker bij een mensenrechtenkennisinstituut voor emancipatie in Amsterdam. In de gemeenteraad komt Zehrâ op voor kwetsbare minderheidsgroepen. De

Meer over Zehra Sariaslan