8 oktober 2014

Stevig debat over windmolens op Noordwest Veluwe

Een pittig gesprek werd het in het rode café in Harderwijk, maar het debat moet gevoerd worden aldus de organisatoren. In de Harderwijkse bibliotheek werd, maandag 29 september, gedebatteerd over windturbines. De provincie heeft onlangs locaties aangewezen waar de windturbines zouden moeten komen. En zowel Harderwijk als Ermelo horen daarbij.

De provincie zegt, bij monde van CDA-statenlid Kees van Baak: ‘Geen windmolen zonder draagvlak’. Dirk Jan Matthijsse adviseur van energieleverancier Raedthuys was snel met zijn reactie: ‘Als mensen het niet mooi vinden, vind ik geen argument.’ Jan Vos Tweede Kamerlid van de PvdA legde uit dat de alternatieven op groene energiegebied veel minder effectief zijn dan windenergie. Het vierde panellid was Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse vereniging Omwonenden Windturbines meende: ‘..dat je vooral mensen het gevoel moet geven dat ze gehoord worden.’ Ook Jan Vos was ervan overtuigd dat je langs de deuren moet gaan om met mensen te praten: ‘..en dan is het meer een kwestie van luisteren dan vertellen.’

Dat de energievoorziening moet veranderen zijn de aanwezigen het over eens. De aarde warmt op en de olie- en gasvoorraden raken op. Echter een windturbine willen mensen niet graag in hun achtertuin.

De gemeente Zevenaar heeft onlangs uitgesproken geen windturbines te willen, maar na tussenkomst van de energiecentrale komen die er alsnog. De provincie is gevraagd een procedure te starten en die heeft dit gedaan. De gemeenteraad van Ermelo is met een nipte meerderheid ook tegen windturbines. Hier dus ook spannend of dit tegengehouden kan worden.

‘Op dit moment is windenergie absoluut de beste leverancier van duurzame energie’ legt Jan Vos uit. Draagvlak is wel lastig, maar er wordt met man en macht gewerkt om dit te creëren. ‘De kern is betrokkenheid. Overtuigd zijn van nut en noodzaak. Men wil overtuigd worden dat ze geen overlast krijgen en omwonenden moet je vanaf het begin betrekken.’ aldus Rietveld. Een tip: de opbrengsten van de windenergie beter verdelen kan misschien ook helpen.

Er wordt intussen ook aan alternatieven gewerkt. Hoe groot is de kans dat we over tien jaar een beter alternatief hebben? Vos: ‘Dat weten we niet, maar mocht dat er tegen die tijd zijn, dan zijn die turbines zo weer afgebroken.’ De locaties die zijn aangewezen zijn zorgvuldig geselecteerd op het minste overlast zoals geluid en schaduwcontouren veroorzaken en niet in Natura2000 gebied.

Geschreven door Janoh de Groot