Door Graddy Sondern op 10 november 2013

Terugblik gemeenteraad 7 november

Donderdag 7 november werd de begroting 2014 besproken in de raad.

Fractievoorzitter Graddy Sondern vroeg in dit debat aandacht voor de nieuwe bezuinigingen. De PvdA Harderwijk vind het geen goed idee dat het college opnieuw wil bezuinigen op maatschappelijke en culturele voorzieningen. Daarom hebben wij een motie ingediend met het verzoek aan het college in 2014 bij de kadernota 2015 opnieuw naar de bezuinigingsrichtingen te kijken en daarbij de maatschappelijke en culturele voorzieningen te ontzien. De motie is met grote meerderheid aangenomen.

Een citaat uit de bijdrage van Graddy Sondern: “Wij constateren dat de culturele en maatschappelijke instellingen na het opvangen en verwerken van de bezuinigingsklap hun koers verlegt hebben naar de toekomst. Sommigen hebben het moeilijk of gaan kopje onder, zoals Estrado, de muziekschool, en gedeeltelijk ook de SWO. Maar het is ook een feit dat de podia elkaar gaan ondersteunen en intensief samenwerken. Dat biedt nieuwe kansen. En het is ook een feit, dat de muziekschool nu failliet is, maar dat er ook culturele instellingen zijn die het muziekonderwijs kunnen en onder voorwaarden willen overnemen en in een modern financieel verantwoord jasje gieten. Hetzelfde geldt voor het ouderenwerk in de stad. Daarnaast is het welzijnswerk volop bezig om van burgerschap echt werk te maken. Er gebeurd dus in de stad precies wat we gehoopt hadden, bezuinigingen doen pijn en maken slachtoffers, maar bieden ook kansen. Maar WAAROM dan, nu we toch nog een keer een bedrag van 750.000 euro moeten bezuinigen, opnieuw van juist deze instellingen een offer vragen”.

Verder staat op onze facebookpagina de door ons ingediende motie om extra geld te reserveren om kinderen in armoedsituaties beter te ondersteunen. Ook die motie is aangenomen.

Graddy Sondern heeft in het debat onze tevredenheid uitgesproken dat er geld is gevonden om volgend jaar een kunstgrasveld bij voetbalvereniging zwartwit 63 aan te leggen. Mede door de inzet van PvdA Harderwijk is dat gelukt.

Tot slot heeft de PvdA Harderwijk een motie gesteund, ingediend door de Christenunie. De motie verzoekt de wethouder met plannen te komen om de maatschappelijke stage in Harderwijk te behouden nu het rijk de stage afschaft. En dat is verschrikkelijk jammer.

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern