Door Wilco Bos op 13 mei 2017

Vakantiepark of woonwijk?

Het is een discussie die al tientallen jaren sleept. Niet alleen in Harderwijk, maar in de hele regio. In het kort: Een deel van de vakantieparken in de regio is inmiddels een verkapte woonwijk. Deels voor mensen die tijdelijk een woning nodig hebben, bijvoorbeeld als starter of na een scheiding. Maar ook voor mensen die zich hier bewust en niet uit noodzaak hebben gevestigd. Permanente bewoning is officieel illegaal en aanpak hiervan heeft in het verleden tot felle confrontaties geleid. Uiteindelijk heeft Harderwijk besloten huidige bewoners een gedoogstatus te geven. Die vervalt zodra de bewoners verhuizen.

Maar daarmee was de discussie niet ten einde. Een deel van de inwoners wilden dat permanente bewoning gewoon legaal zou worden. Anderen vonden dat je daarmee mensen beloont die illegaal bezig zijn. Ook zijn er bewoners die ervoor hebben gekozen om zich permanent op de parken te vestigen, terwijl de peildatum voor de gedoogstatus al geweest was. Harderwijk gaat nu voor eens en voor altijd aan die discussie een einde maken. De bedoeling is dat voor het einde van het jaar duidelijk is welke parken omgevormd kunnen worden tot een woonwijk.

Het mooie van dit dossier is dat de hele gemeenteraad er intensief mee aan de slag is. Geen haastige besluitvorming, maar werkbezoeken, thema-avonden enzovoorts. Een aantal parken zijn met mooie toekomstplannen gekomen, soms voor recreatie, soms voor wonen. En zo is het de bedoeling dat er voor elk park een oplossing op maat komt.

Dit moet ook, want het is simpelweg een illusie om te denken dat deze parken in de nabije toekomst weer populaire vakantieparken worden. De voorzieningen zijn minimaal en zo kunnen de parken de concurrentie met parken als Center Parcs, maar ook hotels niet meer aan. De gedoogstatus voort laten bestaan is ook geen oplossing, maar vooruitschuiven van het probleem.

Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Een deel van de bewoners heeft bewust gekozen voor illegale bewoning. Ook hebben de bezitters van een vakantiewoning flink financieel voordeel bij een bestemmingsplanwijziging. Een reguliere woning is nu eenmaal meer waard dan een vakantiewoning. Het is lastig verdedigbaar dat bewoners een financiële beloning krijgen voor illegaal gedrag. Dat is niet eerlijk tegenover mensen die zich wel aan de wet houden. Ook heeft het creëren van woonwijken gevolgen voor andere bouwprojecten. Harderwijk mag immers per jaar maar een beperkt aantal nieuwe woningen toevoegen op de woningmarkt.

En met al deze haken en ogen zijn het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nu dus gezamenlijk aan de slag, pragmatisch, maar wel met oog voor alle facetten van de discussie. En het lijkt met succes. Dit najaar buigt de gemeenteraad zich over gewijzigde bestemmingsplannen voor een aantal parken. Als deze doorgang vinden, en recht wordt gedaan aan beide kanten van het verhaal, wordt voor deze parken een discussie van tientallen jaren eindelijk afgesloten.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos